Eiropas Savienības Pieejamības resursu centrs AccessibleEU

8. jūnijs. 2023

Apeirons iesaistās Eiropas Komisijas Nodarbinātības ģenerāldirektorāta iniciētā Eiropas Pieejamības resursu centra “AccessibleEU” izveidē un darbībā (VT/2022/027). AccessibleEU ir viena no vadošajām iniciatīvām Eiropas Komisijas Stratēģijā par personu ar invaliditāti tiesībām 2021-2030. 

Stratēģija par personu ar invaliditāti tiesībām 2021-2030 tika apstiprināta 2021. gada martā un tā ir vērsta uz šķēršļu novēršanu. Tajā ir noteiktas astoņas galvenās darbības jomas: pieejamība, līdzdalība, vienlīdzība, nodarbinātība, izglītība un apmācība, sociālā aizsardzība, veselība un ārējā darbība.  

AccessibleEU ir pieejamības resursu centrs vides, transporta, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un politikas jomās, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti līdzdalību visās dzīves jomās vienlīdzīgi ar citiem.  Tāpēc Apeirons sekos aktivitātēm, kuras īstenos Eiropas Pieejamības resursu centrs “AccessibleEU” un informēs par aktuālākajiem pasākumiem. 

Detalizēta informācija par Eiropas Pieejamības resursu centrs “AccessibleEU” pieejama šeit:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1612&langId=en& 

 

Aktuāli notikumi: 

2023. gada 6. jūnijā Pasaules Sabiedriskā transporta samita laikā, kas notika Barselonā, Spānijā, jaunais Eiropas Pieejamības resursu centrs AccessibleEU organizēja pasākumu “Palielinot iekļaujošu sabiedrisko transportu”. Pasākumu vadīja ONCE Foundation (Spānija) un tajā piedalījās Inmaculada Placencia, ES Personu ar invaliditāti integrācijas nodaļas vadītāja, kā arī transporta uzņēmumu un publisko korporāciju pārstāvji no dažādām valstīm. 

Detalizēta informācija par pasākumu pieejama šeit: 

AccessibleEU ietvaros tiek veidota pieejamības praktiķu kopiena, kuras mērķis ir dalīties ziņās, pārdomās un informācijā par iespēju piedalīties dažādos pasākumos. Piedaloties Pieejamības praktiķu kopienā, jūs varēsiet iesaistīties jēgpilnās diskusijās, sazināties ar cilvēkiem, kuriem ir kopīga aizraušanās par pieejamību, un strādāt, lai veidotu iekļaujošāku sabiedrību.  

Strādāsim kopā, lai veidotu pieejamāku Eiropu! Jūsu balss un ieguldījums ir ļoti svarīgi kolektīvajai misijai.  

Reģistrācijas veidlapa dalībai Pieejamības praktiķu kopienā ir pieejama šeit:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/accessible-eu-community-of-practice  

Dokumenti: 

AccessibleEU faktu lapa 

Pieejama šeit: accessibleEU_Faktu lapa

Informācija par AccessibleEU pieejama šeit: http://bit.ly/AccessibleEU_LV

Projekta partneri

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa