Accessible EU ziņojums par Digitālo pieejamību

26. oktobris. 2023

Pieejamība ir viens no galvenajiem jēdzieniem, lai nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Tās mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu piekļūt tiem pašiem produktiem, pakalpojumiem un iespējām, izmantot un gūt labumu no tiem, ko visi citi, tādējādi veicinot sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu izcelsmes vai apstākļiem.

Mūsdienu digitālajā laikmetā informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir būtiska nozīme mūsu ikdienas dzīvē, sākot no izglītības un nodarbinātības līdz sociālajai mijiedarbībai un izklaidei, tāpēc pieaug digitālās pieejamības nozīme.

Kas ir digitāla pieejamība, tīmekļa pieejamība, dokumentu un programmatūru pieejamība, kādas vadlīnijas nosaka digitālās pieejamības pamatprasības, kā palīgtehnoloģijas mijiedarbībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām var nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti vienlīdzīgu piekļuvi informācijai, pakalpojumiem un iespējām, ko sniedz digitālās tehnoloģijas – par to visu lasiet Accessible EU Ziņojumā Digitālā pieejamība, kurš angļu valodā ir pieejams šeit: https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/digital-accessibility_en

un latviešu valodā (Accessible EU nacionālās ekspertes D.Podziņas brīvais tulkojums) pieejams šeit:

Accessible EU 3. Ziņojums Digitālā pieejamība

 

Lasi, analizē un pievienojies Accessible EU interesentu lokam: https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/contact-us-0_en

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa