Apeirons ir sabiedriska organizācija, kurā kopā ir gan cilvēki ar invaliditāti, gan viņu draugi.

Apeirona mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.

Organizācija dibināta 1997. gada 6. martā

Apeirons aktīvi darbojas no 1994. gada, bet no 1997. gada tā ir oficiāli izveidota un reģistrēta kā sabiedriskā organizācija. Organizācijas būtību izsaka tās nosaukums – Apeirons – tā ir neierobežotā un bezgalīgā pirmviela, kurā rodas un atkal atgriežas lietas un pasaule, tā ir mūžīgā kustība. Invalīdu un viņu draugu apvienība, vienmēr ir kustībā, kas rada arvien jaunas idejas, rada vēlamo sabiedrības modeli.

Apvienības mērķauditorija – sabiedrība kopumā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī jauniešiem.

Lai atbalstītu Apeironu:

Adrese: K. Valdemāra iela 38 k.1, Rīga LV-1010
Reģistrācijas Nr. 40008018477
Rietumu Banka
SWIFT: RTMB LV2X
IBAN: LV61RTMB0000069801931

Apvienībai Apeirons ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Mums ir piešķirta valstī noteiktā ziedojumu saņemšanas atļauja.

Ziedo mums ar Mobilly!

Ziedo ar Mobilly

Stratēģija

Veidot sadarbību ar reģionālajām NVO un vietējām pašvaldībām. Organizēt seminārus un apmācības, kā arī organizēt dažādas akcijas un pasākumus. Piedalīties dažādās darba grupās un padomēs, lai pēc iespējas vairāk popularizētu cilvēkiem ar invaliditāti iespējamos problēmrisinājumus.

Ziņa sabiedrībai:

Iesaisties problēmu risināšanā!

Cilvēku ar invaliditāti jautājumu risinājumi, nav viena cilvēka iegriba!

Kopā mēs esam spēks!

Viens no cilvēka cieņpilnas dzīves priekšnosacījumiem ir nodarbinātība. Vairāk kā piecus gadus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar dažāda veida invaliditāti nodrošinām Nodarbinātības pakalpojumu, kuru sniedz Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIORNS sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu. Šī pakalpojuma ietvaros turpināt nodrošināt:

· Cilvēka vajadzību izvērtēšanu

· Individuālu pieeju problēmas risināšanā

· karjeras konsultācijas

· Atbalsta grupas

· Latviešu valodas sarunvalodas apmācības

· Dažādas sociālās aktivitātes

· Konsultācijas sociālās apdrošināšanas jautājumos

Ziņa sabiedrībai:

Strādā- Tu vari!

Esmu lojāls un labs darbinieks!

Viens no sociālās iekļaušanas pamatjautājumiem ir pieejama un droša vide. Nodrošināt plašu pakalpojumu spektru pieejamas vides nodrošināšanā, sākot ar apmācībām un dažādu pasākumu organizēšanu līdz pat konsultācijām un dažādu normatīvu izstrādāšanai.

Metodisko materiālu izstrādāšana un iesaistīšanās sadarbības projektos

Aktīvi iesaistīties dažāda līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos, lai pastiprinātu pieejamības nozīmi un aktualitāti.

Ziņa sabiedrībai:

Izglītot sabiedrību un veicināt dažādu profesionāļu savstarpējo sadarbību.

Pieejamība nozīmīga ikvienam!

Cilvēktiesību realizācijas pamats ir pieejamības jautājums!

SKA-280-22_07.06.2022_blakus lēmums

Veikt pētījumus un monitoringus dažādās ar cilvēktiesību jautājumiem saistītās jomās. Sadarbībā ar LR Tiesībsargu un Latvijas Nacionālo bibliotēku Starptautiskās Cilvēku ar invaliditāti dienas ietvaros organizēt gada noslēguma konferenci un gada balvu cilvēku ar invaliditāti NVO atbalstam.

Aktualizēt cilvēktiesību jautājumus.

Ziņa sabiedrībai:

Iesaisties!

Lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti situāciju valstī, ikkatrā savā darbības jomā ievērot sadarbības principu. Patreiz sadarbības kodolu veido tādas NVO kā apvienība Apeirons, Latvijas Paralimpiskā komiteja, biedrība Spina Bifida, Fonds Jūnijs, Speciālo palīglīdzekļu parks.

Ziņa sabiedrībai:

Kopā mēs esam spēks!

Ievērot un popularizēt vienu no pamatnosacījumiem veiksmīgai dzīvei sabiedrībā – pieejama un saprotama informācija.

Ziņa sabiedrībai:

Paskaties citām acīm!

Ieraugi nezināmo!

Pret dažādāko ar izpratni!

Aicināt darbā brīvprātīgos, jo katra cilvēka darbs ir nozīmīgs. Ikkatrs var atrast veidu kā uzlabot gan APEIRONS ka organizācijas darbību, gan arī palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem tāda palīdzība ir vajadzīga.

Ziņa sabiedrībai:

Nāc un piedalies!

 

Mūsu komanda

Ivars Balodis (valdes loceklis)

Ņina Meņģele (valdes locekle)

Laila Balode (valdes locekle)

Jurģis Briedis (Vides pieejamības eksperts)

Liena Eisaka (Sabiedrisko attiecību vadītāja un projektu vadītāja)

Agita Pulle (Apmācību projektu vadītāja)

Ināra Korņeva (Nodarbinātības pakalpojuma vadītāja)

Dace Ikauniece (Sociālā darbiniece)

Dmitrijs Golubevs (Video guru)

Ritvars Brālis (Biroja administrators)

Žanete Vasaraudze (Finanšu konsultante)

Daina Podziņa (Eksperts, lektors)

Baiba Bicēna (Pastaigotāja)

Irina Parhomenko (Brīvprātīgā)

Kaspars Kalvītis (Brīvprātīgais)

Gunārs Grabinskis (Brīvprātīgais)

Voldemārs Lapa (Brīvprātīgais)

Laura Spridzāne (Brīvprātīgā)