Aptauja par pieejamību Latvijā (vide, transports, informācija, preces, digitālie un citi pakalpojumi)

20. oktobris. 2023

2021. gada martā Eiropas Savienībā tika apstiprināta Stratēģija par personu ar invaliditāti tiesībām 2021.-2030. gadam. Tajā ir noteiktas astoņas galvenās darbības jomas: pieejamība, līdzdalība, vienlīdzība, nodarbinātība, izglītība un apmācība, sociālā aizsardzība, veselība un ārējā darbība. 

Lai nodrošinātu personu ar invaliditāti līdzdalību visās dzīves jomās vienlīdzīgi ar citiem, viena no vadošajām iniciatīvām Stratēģijā par personu ar invaliditāti tiesībām 2021.-2030. gadam ir AccessibleEU pieejamības resursu centra izveide vides, transporta, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un politikas jomās.

Pieejamības jautājumi ir aktuāli ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Latvijā. Lai mazinātu un novērstu šķēršlus, kuri personām ar invaliditāti ir jāpārvar ikdienā, ir svarīgi tos apzināt un rosināt sabiedrībai kopumā rast risinājumus šķēršļu novēršanai.

Tāpēc …

2023. gada 5. decembrī  Tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons, Latvijas Nacionālo bibliotēku un  AccessibleEU organizē konferenci, kuras tēma ir “Pieejamība, ceļš kuru ejam”.

Lai apkopotu cilvēku viedokli par to ar kādām grūtībām nākas saskarties ikdienas dzīvē, kādi risinājumi būtu nepieciešami,  AccessibleEU un Apeirons aicina jūs ikvienu piedalīties,  padomāt, kas ir tās galvenās tēmas, kuras jums šobrīd ir aktuālas pieejamības kontekstā, kādus šķēršļus jums ikdienā nākas pārvarēt, un atbildēt uz sekojošiem jautājumiem.

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 20 minūtes. Atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. APTAUJA

Aizpildot šo aptauju, jūs būsiet devuši savu ieguldījumu, lai aktualizētu pieejamības jautājumus Latvijā.

Paldies!

* Pieejamība – Vispārināta īpašība, šīs īpašības konkrēta izpausme (Latviešu literālās valodas vārdnīca)

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa