Accessible EU – Jūsu loma pieejamākas un iekļaujošākas augstākās izglītības veidošanā

24. jūlijs. 2023

Eiropas Pieejamības resursu centrs (AccessibleEU) ir viena no galvenajām iniciatīvām, kas ierosināta Eiropas Komisijas Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijā 2021.–2030. gadam. Konsorciju, kas strādā pie šī Projekta, veido ENAT, EASPD, University Johannes Kepler Linz, UNE un to vada Fundación ONCE.

AccessibleEU, Eiropas Palīgtehnoloģiju attīstības asociācijas 17. starptautiskās konferences ietvaros (AAATE) organizē darbsemināru zināšanu un labas prakses apmaiņai, lai veicinātu pieejamības ieviešanu augstākajā izglītībā.

Konkrētāk, seminārs sniegs dažādiem izglītības iestāžu darbiniekiem nepieciešamos rīkus un zināšanas, lai ievērotu Universālā dizaina pamatprincipus, ko pieprasa Eiropas noteikumi.

Mērķis ir dot iespēju pedagogiem apmācīt topošos sabiedrības pārstāvjus par to, kā risināt problēmas, ar kurām cilvēki ar invaliditāti var saskarties savā profesionālajā darbībā.

  • Kur? Centre de Colloques du Campus Condorcet, Parīze
  • Kad? 2023.gada 29. augusts.
  • Pieejamība Titrēšana un Starptautiskā zīmju valoda.
  • Valoda Angļu. Tulkojums franču valodā

Vairāk informācijas

Pasākuma programma Parīze, augusts 2023

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa