14 Dec

Pasākums “ Pieejama Eiropa: ICT 4 ALL”.

7. decembris. 2023

Ar lielu prieku aicinām jūs uz gaidāmo pasākumu “ Pieejama Eiropa: ICT 4 ALL”. Šis ļoti gaidītais notikums pulcēs politikas veidotājus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un galvenos nozares dalībniekus.  Tas notiks hibrīda formātā no 13. līdz 14. decembrim Madridē, Spānijā.

Pirmajā dienā galvenā uzmanība tiks pievērsta politikas un lēmumu pieņēmēju, kā arī visu iesaistīto ieinteresēto pušu zināšanu stiprināšanai par IKT pieejamību kā pamatprasību, lai Eiropā izveidotu iekļaujošu digitālo sabiedrību, ekonomiku un vidi. Klātesošajiem būs iespēja piedalīties publiskā balsojumā, lai atzītu ietekmīgākos dažādu uzņēmumu piedāvātos inovatīvos risinājumus.

Otrā diena sāksies ar sesiju par pašreizējo stāvokli un labo praksi tīmekļa pieejamības jomā, un turpināsies, lai izpētītu universālo dizainu, AI, jaunās tehnoloģijas un Metaverse.

Reģistrējieties tūlīt un saglabājiet datumu savā dienas kārtībā!

REĢISTRĒJIES ŠEIT

📍 KUR?

Hibrīda pasākums. Norises vieta ir Auditorium Fundación ONCE, Sebastián Herrera, 15, 28012 Madride .

📅 KAD?

Trešdien, 2023. gada 13. decembrī un ceturtdien, 14. decembrī .

🔗 KĀ piedalīties?

Pasākums notiks angļu valodā. Būs pieejami titri angļu valodā, starptautiskā zīmju valoda un indukcijas cilpa.

 

“Accessible Europe: ICT 4 ALL” kopīgi organizē Starptautiskā telekomunikāciju savienība (ITU) un Eiropas Komisija (EK), un to kopīgi organizē AccessibleEU. To atbalsta Spānijas valdība, un to rīko Fundación ONCE, un tas notiek Spānijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Vairāk informācijas: https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/events/accessibleeu-european-event-accessible-europe-ict-4-all-nw-eu-02-2023-12-13_en

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa