Special Intimacy Needs Educator – kā mēs varam uzlabot emocionālās un fiziskās tuvības kvalitāti personām ar īpašām vajadzībām?

19. marts. 2019

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” kopā ar vēl pieciem partneriem no dažādām ES valstīm no 2018.gada 1.novembra uzsāk īstenot Erasmus+ projektu “SPECIAL INTIMACY NEEDS EDUCATOR: Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs” (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-046973-P1).

Projekts skar visai kontroversiālu problēmu – cilvēku ar invaliditāti intīmo tuvību. Sabiedrībā nav pieņemts cilvēkus ar invaliditāti uztvert kā seksuāli aktīvus, tomēr šis tabu ir jāpārkāpj, centrā nostādot cilvēku nevis viņa invaliditāti. Svarīga ir personu gan ar fiziska, gan garīga rakstura traucējumiem izglītošana, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas dzīvot kvalitatīvi.

Projekta divu gadu laikā tiks izstrādāta datubāze, kurā būs pieejama informācija par ES valstīs sastopamo, ar šo jautājumu saistīto labo praksi un projekta laika izstrādātie apmācību materiāli cilvēkiem ar invaliditāti pietuvinātiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem, aprūpētājiem un citiem speciālistiem. Projektā paredzēts izmēģināt izstrādāto apmācību programmu, iesaistot gan speciālistus, gan cilvēkus ar invaliditāti.

Projekta pirmā “KickOff Meeting” tikšanās notika Rīgā, apvienības “Apeirons” telpās. Visu iesaistīto organizāciju pārstāvji ieradās, lai dalītos viedokļos par projekta mērķiem un tā realizācijas iecerēm. Tikšanās gaitā tika pieņemti pirmie nozīmīgie lēmumi, projekta mājaslapas satura ieceres, ierosināti logotipa varianti un citi svarīgi lēmumi.

Projektā piedalās šādas organizācijas:
 EUROCREA MERCHANT no Itālijas;
 Associacio Programes Educatius Open Europe no Spānijas;
 CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS no Kipras;
 Asociatia de Terapie Familiala si de Cuplu Timisoara no Rumānijas;
 ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO no Itālijas.

Dokumenta saturs atspoguļo tikai autora viedokli un ir viņa/viņas pilnīga atbildība; to nevar uzskatīt par Eiropas Komisijas vai jebkuras citas Eiropas Savienības struktūras viedokli. Eiropas Komisija un Aģentūra neuzņemas atbildību par informācijas izmantošanu.

Apeirona logospecial intimacy logo

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa