Trešā tikšanās Spānijā par intimitātes jautājumiem

31. oktobris. 2019

Kamēr Latvijā gaidījām rudens auksto elpu, mūsu kolēģes Daina Podziņa un Lonija Kazlauska devās uz silto Spāniju, kur brīnumainajā Reusas pilsētā aizvadīja projekta "Special Intimacy Needs Educator: Assisting the differently abled with their sexual and emotional needs" trešo starptautisko tikšanos.

Tajā pulcējās seši partneri no piecām valstīm (Itālija, Kipra, Latvija, Rumānija, Spānija), lai risinātu līdz šim neizpratni radījušos problēmjautājumus.

Tikšanās laikā tika apspriesti apmācību kursa personu ar invaliditāti izglītotājiem tuvības jautājumos saturs, forma un mācīšanās rezultāti.

Detalizēti izskatīts katra partnera jau izstrādātais mācību plāns. Tas nelika vilties nedz Apeirona pārstāvjiem, nedz partneriem, jo visu sešu moduļu plānotais noformējums ir kvalitatīvs un atbilstošs iecerētajam.

Partneri pārrunāja arī janvārī gaidāmo aktivitāšu kārtību un dalībnieku mērķa grupu.

Visas puses devās mājās ar jauniem uzdevumiem, kuru izpilde ir svarīga veiksmīgai projekta virzībai.

Tikšanās Reusā

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa