Sociālo mentoru seminārā informē par starptautiskajiem projektiem

10. oktobris. 2019

8. oktobrī Rīgā notika sociālo mentoru seminārs, kurā tika pastāstīts arī par diviem projektiem, kuros piedalās Apeirons.

Seminārā Daina Podziņa stāstīja par projektu norisi, ietekmi uz sabiedrību un veiktajām darbībām.
Informēja par projektiem, kur Cont Me In Apeirons kā sadarbības partneris piedalās apmācību programmas izstrādē par viedo risinājumu izmantošanu sabiedrības dzīves uzlabošanā gan valsts, gan pašvaldību līmenī.
Projekta ietvaros plānots ne tikai izstrādāt apmācību programmu, bet arī tās izmēģinājumu, iesaistot cilvēkus ar zemu izglītības līmeni. Plašāka informācija: www.countmein.eu
SINE: Special Intiacy Needs Educator, Apeirons ir vadošais partneris, šī projekta ietvaros plānots izstrādāt apmācību programmu tiem cilvēkiem, kas atrodas līdzās invalīdiem ikdienā un speciālistiem, lai uzlabotu invalīdu dzīves kvalitāti. Projekta ietvaros tiks apkopota labā prakse un apmācību iespējas ES ietvaros. Ņemot vērā, ka tiesības uz emocionālo un seksuālo dzīvi ir vienas no cilvēka pamattiesībām, projekta rezultātus plānots izmantot arī norādīto jautājumu aktualizēšanai nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī.
Plašāka informācija: www.specialintimacy.eu

Seminars

 

seminārs

 

Mentoru seminars

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa