Kā mēs varam uzlabot emocionālās un fiziskās tuvības kvalitāti personām ar īpašām vajadzībām?

11. februāris. 2019

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” piedalās Erasmus+ projektā “Special Intimacy Needs Educator” sadarbībā ar piecām ES organizācijām. Projekta nosaukums uztverams divējādi – gan kā “Cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītotājs tuvības jautājumos”, gan “Īpašajai tuvībai nepieciešams izglītotājs”. Abi varianti atspoguļo tā būtību – indivīda emocionālās un dzimumdzīves kvalitātes uzlabošana, izglītojot kā indivīdu, tā sabiedrību kopumā.

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” piedalās Erasmus+ projektā “Special Intimacy Needs Educator” sadarbībā ar piecām ES organizācijām. Projekta nosaukums uztverams divējādi – gan kā “Cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītotājs tuvības jautājumos”, gan “Īpašajai tuvībai nepieciešams izglītotājs”. Abi varianti atspoguļo tā būtību – indivīda emocionālās un dzimumdzīves kvalitātes uzlabošana, izglītojot kā indivīdu, tā sabiedrību kopumā.

Šis projekts skar visai kontraversiālu problēmu – intīmu tuvību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sabiedrībā nav pieņemts šo cilvēku grupu uztvert kā seksuāli aktīvu, tomēr šis tabu ir jāpārkāpj, centrā nostādot cilvēku nevis viņa īpašās vajadzības. Svarīga ir personu gan ar fiziska, gan garīga rakstura traucējumiem izglītošana, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas dzīvot kvalitatīvi. Lai gan nosaukumā iekļauts vārds “īpašs”, projekta partneri vēlas koncentrēt sabiedrības uzmanību tieši uz cilvēku, kurš nereti tiek savas nestandarta vajadzības aizēnots.

Projekta pirmā “KickOff Meeting” tikšanās notika Rīgā, apvienības “Apeirons” telpās. Visu iesaistīto organizāciju pārstāvji ieradās, lai dalītos viedokļos par projekta mērķiem un tā realizācijas iecerēm. Tikšanās gaitā tika pieņemti pirmie nozīmīgie lēmumi, projekta mājaslapas satura ieceres, ierosināti logotipa varianti un citi svarīgi lēmumi.

Projekta ilgumā divu gadu laikā tiks izstrādāta datubāze un izglītojošie materiāli, kuros būs pieejama informācija par ES valstīs sastopamo, ar šo jautājumu saistīto labo praksi. Aicinām sekot mūsu projektu jaunumiem arī projekta Facebook lapā: https://www.facebook.com/sineproject/

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa