09 Jan

Pasākums jauniešiem Eiropas mājā

19. decembris. 2019

9.janvārī Eiropas mājā pārrunāsim aktuālos jautājumus invaliditātes politikas jomā un ES sniegtās apmaiņas programmu iespējas jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Tiekamies 2020.gada 9.janvārī no plkst. 14.00-17.00, Eiropas mājā (Rīga, Aspazijas bulvāris 28), 1.stāvā.

Darba kārtībā plānojam izskatīt šādus jautājumus:
1. Par paveikto 2019.gadā, notikušajām izmaiņām normatīvajā regulējumā un atbalsta pakalpojumu jomā.
2. Par plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm 2020.gadā. Esat aicināti sniegt arī savus priekšlikumus par kopīgi īstenojamiem pasākumiem, kā, piemēram, izglītojošie semināri, diskusiju cikli u.c.
3. Par Eiropas Savienības programmu “Erasmus+ “Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvātajām iespējām darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāvji informēs par iespējām organizācijām pieteikt projektus un saņemt finansējumu jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā darba projektos, kā arī nacionāla mēroga projektos, kas palīdz risināt vietējā sabiedrībā aktuālas problēmas. Būs iespēja uzzināt, kāda veida atbalstu projektu izstrādē un īstenošanā JSPA nodrošina organizācijām jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistei. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt arī par iespējām saņemt finansiālu atbalstu jauniešu nodarbināšanai. Tādēļ īpaši aicinām uzrunāt savu organizāciju jauniešus ņemt dalību šajā tikšanās reizē!
Droši informējiet savā redzeslokā esošos jauniešus ar īpašām vajadzībām.

Lūdzu informēt par savu dalību tikšanās reizē 9.janvārī līdz 2020.gada 6.janvāra plkst. 17.00, rakstot uz e-pasta adresi Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv .

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa