Projekta “Success 4 All” noslēguma konference SIVA

14. februāris. 2019

12.februārī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā norisinājās projekta “Success 4 All” noslēguma konference, kuras ietvaros SIVA Koledžas studentiem un mācībspēkiem tika sniegta informācija par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā un pasaulē, tika prezentēts projekts “Success 4 All” un tā ietvaros izstrādātais e-kurss, bija iespēja uzklausīt uzņēmēja pieredzes stāstu “No idejas līdz biznesam”, kā arī izrunāt jautājumus, kas saistīti ar invaliditāti un uzņēmējdarbību.

Projektu “Success 4 All” kopumā izstrādāja 8 organizācijas no 3 Eiropas valstīm – Latvijas, Francijas un Bulgārijas. No Latvijas projektā iesaistījās Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un biedrība “Eurofortis”. Projekta mērķis – izveidot kvalitatīvu, brīvu pieejamu un pieprasītu e-mācību kursu uzņēmējdarbībā, kas ir pielāgots studentu ar invaliditāti vajadzībām.

SIVA Koledžas mācībspēki un studenti konferences laikā iegūto informāciju atzina par noderīgu – iespējams, ka vieniem tā noderēs, lai paplašinātu savu redzes loku, bet otriem palīdzēs spert pirmos soļus uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Success4All platforma tiek finansēta Eiropas Savienības ERASMUS+ projekta ietvaros. Šī platforma piedāvā veicināt izpratni un atbalstīt uzņēmējdarbību Eiropā. Tās mērķis ir nodrošināt tiešsaistē pieejamu mācību saturu, kas pieejams visiem neatkarīgi no apmācības līmeņa. Turklāt, ar dažādu rīku palīdzību, platforma ir padarīta pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa