Labklājības ministrija aicina iepazīties ar izstrādes stadijā esošiem Ministru kabineta noteikumiem

28. decembris. 2020

Viedokļi vai priekšlikumi jānosūta līdz 12. janvārim.

Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktuāli – LM dokumentu projekti https://www.lm.gov.lv/lv/lm-dokumentu-projekti-0 sadaļā ir ievietota informācija par izstrādes stadijā esošiem Ministru kabineta noteikumiem:

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Aicinām iepazīties ar tiem un līdz 12. janvārim izteikt viedokli/priekšlikumus par minētiem projektiem. Priekšlikumus lūdzu sūtiet uz e-pastu: Ilga Vjakse, tel. 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa