Kursi par īpašo intimitāti ZOOM platformā

11. novembris. 2020

Kamēr esam 2021. gada gaidās, aicinām personu ar invaliditāti radiniekus un vecākus, kā arī sociālos darbiniekus, kuri ikdienā saskaras ar personām ar invaliditāti pieteikties piecu dienu tiešsaistes apmācībām īpašās intimitātes izglītotājiem.

Izglītotāju apmācībās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Eiropas Savienības un starptautiskajiem tiesību aktiem, kas regulē personu ar invaliditāti tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību, apgūt seksuālās izglītības darba metodes, kuras pielietot pasniedzot šo tematu personām ar dažādiem invaliditātes veidiem un izzināt sabiedrības iesaistīšanas tehnikas, lai uzsāktu diskusiju publiskā telpā par personu ar invaliditāti tiesībām uz privāto dzīvi neatkarīgi no viņu atrašanās vietas un ivaliditātes veida.

Visiem apmācību dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja brīvi paust savu viedokli par katru no apgūstamajiem tematiem.

Apmācību beigās tiks izsniegti zināšanas apliecinoši sertifikiāti.

Pasākuma valoda: angļu (dalībniekiem nepieciešams vismaz B2 angļu valodas izpratnes līmenis)

Apmācības notiks 2021. gada janvārī tiešsaistē Zoom platformā. Datumi un laiks tiks precizēti 2020. gada decembrī, nosūtot ielūgumu katram interesentam. Saite uz pasākumu, papildu informācija un dalībnieka anketa tiks nosūtīta uz e-pastu tikai tiem, kuri būs pieteikuši dalību iepriekš.

Pieteikties pasākumam iespējams līdz šī gada beigām, rakstot uz e-pastu daina@apeirons.lv

Vairāk informācijas par projektu: www.specialintimacy.eu/lv
Facebook: https://www.facebook.com/sineproject

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa