Tiešsaistes apmācību kursa novērtējums

1. marts. 2021

Šonedēļ noslēdzas 'Erasmus+ projekta "Special Intimacy Needs Educator" tiešsaistes apmācību kursa izvērtēšana un atsauksmju ievākšana pirms projekta partneri uzlabos kursa saturu.

Šis kurss ir radīts, lai profesionāļi un ģimenes locekļi varētu izprast personu ar invaliditāti vajadzības seksuālajā izglītībā un pielietot tās ikdienas saskarsmē ar personām ar invaliditāti.

Lūdzu apmeklēt mājaslapas www.specialintimacy.eu sadaļu: https://specialintimacy.eu/course-lv
un apskatīt kursa saturu.

Novērtēt to šajā formā (angliski): https://ej.uz/w7dx

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa