Apeirons sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru realizēs projektu “UNIVERSĀLAIS DIZAINS CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANĀ”

5. decembris. 2022

2022.gada novembrī nodibinājums invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons un Latvijas Tiesnešu mācību centrs parakstījis sadarbības līgumu, lai realizētu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas finansiāli atbalstīto projektu. Aktīvo iedzīvotāju programma Latvijā tiek īstenota no 2020. gada līdz 2024.gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.
“Pēc apvienības Apeirons novērojumiem, sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par cilvēktiesību jautājumiem tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī Latvijā nav daudz gadījumu, kad savas cilvēktiesības cilvēki ar invaliditāti aizstāvētu tiesas ceļā. Tāpat arī tiesu sistēmai ne vienmēr ir gatava nodrošināt ANO konvencijās noteiktos standartu – vides pieejamības, komunikācijas un citās jomās attiecībā pret cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti” uzsver Apeirona valdes loceklis Ivars Balodis.
“Projekta galvenā mērķgrupa ir cilvēki ar invaliditāti un tiesu sistēmas darbinieki, un tā ietvaros realizēsim aktivitātes, kas palielināsim tiesu sistēmā strādājošo izpratni par cilvēktiesībām, dažādām invaliditātēm, saziņu tiesas zālē, kas savukārt dos iespēju cilvēkiem ar invaliditāti aktīvi aizstāvēt savas tiesības”, tā min Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa – Caune.
Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku un tiesnešu izglītošana un mācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības. Liela nozīme ir, lai rezultāti būtu ilgtermiņa nevis tikai projekta ietvaros, tieši tāpēc partnerībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru tiks nodrošinās, kā arī pēc projekta noslēguma tiesu sistēmas darbiniekiem būs pieeja mācību programmām un minēts Tiesu standartam.

Par projektu
Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembra līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103 089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

Aktivitātes

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa