21 Feb

Apeirons kopā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru aicina uz informatīvu pasākumu “Cilvēktiesību labirints: kopā uz tiesiskuma ceļa”

13. februāris. 2024

2022. gada nogalē Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) kopā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”” uzsāka projektu “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”, kura laikā aktualizēja cilvēktiesību jautājumus, izzināja tiesnešu zināšanas par invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti zināšanas par tiesu un tiesībām.

Apeirons kopā ar LTMC aicina cilvēkus pieteikties uzinformatīvo pasākumu “Cilvēktiesību labirints: kopā uz tiesiskuma ceļa”, kurā tiks prezentēti informatīvie materiāli, kas izstrādāti projekta laikā. Kā arī tiks pastāstīts par projektu kopumā un tā sasniegto.

Pasākumam var pieteikties šeit: https://forms.gle/D8gRP3fZ5Pbif94KA

Ņemot vērā 2023. gada pētījuma rezultātus, kurā piedalījās tiesneši un tiesu darbinieki tiek izstrādāts tiesu standarts jeb rokas grāmata, lai ikviens tiesnesis varētu viegli un pārskatāmi iepazīties ar svarīgāko par ko vajadzētu padomāt, ja tiesas procesa dalībnieks ir cilvēks ar invaliditāti. Papildus standartam no 22. februāra tik uzsāktas klātienes mācības tiesnešiem, kuras tiks atklātas ar pasākumu “Sajūtu pusdienas”. Svarīgi, ka mācības no marta sākuma būs pieejamas arī e-vidē LTMC mācību informācijas sistēmā, tādējādi stiprinot tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenci darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Neatņemama projekta sastāvdaļa ir cilvēku ar invaliditāti un sabiedrības informēšana par tiesu un tiesībām, tieši tāpēc ir izstrādāts trīs sēriju video, kurā skaidri un saprotami cilvēki tiek iepazīstināti ar to, kas ir tiesa, kas ir tiesas process un kā vērsties tiesā.  Viens no svarīgiem materiāliem, kas tiek izstrādāts ir piecas infografikas, kurās vizuāli tiek attēlots piemēram, kas ir administratīvais process vai kriminālprocess.

Kā norāda Apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis: “Svarīgi ir saprast, ka zināt, kā aizstāvēt savas tiesības, nav tikai juridiska prasme, bet gan pamatprincips, kas cieši saistīts ar individuālo brīvību un taisnīgumu. Šis iemaņu apgūšanas ceļš veicina ne tikai personisko pašnoteikšanos, bet arī kopējo sabiedrības attīstību. Spēja izteikt savu viedokli un aizstāvēt tiesības rada nepieciešamo līdzsvaru starp iedzīvotāju un valsts attiecībām, veicinot demokrātijas stiprināšanu. Tiesību aizsardzība ir kā stūrakmens, kas nodrošina sabiedrības labklājību, un tādēļ svarīgi ieguldīt pūles, lai arī cilvēki ar invaliditāti apgūtu šo būtisko prasmi un veicinātu tiesiskumu savā ikdienas dzīvē.”

 Iekļaujošai sabiedrībai ir raksturīga gan izpratne, gan zināšanas un attiecīgi attieksme un uzvedība. LTMC darbs jau 29 gadus ir sniegt tās zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas kvalitatīvam tiesu darbam. Aptaujā, ko veicām tiesu sistēmā, guvām pilnīgu pārliecību, ka tiesās strādājošie ir ieinteresēti saprast un pilnveidoties zināšanās par tiesas darbu, ja iesaistīti tiek cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Mēs ļoti ceram, ka klātienes semināri un sajūtu pusdienas, kā arī e-vides mācību materiāli tiesās strādājošiem, infografikasun video, kas primāri paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti, nodrošinās savstarpēju komunikāciju tiesību īstenošanai”. Tā stāsta LTMC vienpersoniska valde/direktore Solvita Kalniņa-Caune.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”galvenais uzdevums ir palielināt cilvēku ar dažādu veiduinvaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa