Izstrādāti materiāli par tiesu un tiesībām, kā arī veicināta tiesu sistēmā strādājošo izpratne par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti

30. aprīlis. 2024

2024. gada aprīļa beigās noslēdzies vērienīgs projekts “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”, ko nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) realizēja no 2022. gada novembra.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis bija palielināt cilvēku ar dažāda veida invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Projekta virsuzdevums bija nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta laikā izstrādātas infografikas par tiesu un tiesībām, kas veicina cilvēku izpratni par to kā īstenot savu tiesību aizstāvēšanu, sākot jau ar to – ko dara tiesa? kādas tiesas ir Latvijā? kādi ir tiesību veidi? kas ir administratīvais process?

Svarīgi, ka infografikas pieejamas gan drukātā veidā, gan elektroniski, kā arī katrai no infografikām ir audio apraksts un tulkojums zīmju valodā, lai tās būtu pieejams plašākai auditorijai.

INFOGRAFIKAS

Svarīgs projekta materiāls ir izveidotie video par tiesu un tiesībām, kas pieejami ar subtitriem un zīmju valodas tulkojumu, video vieglā un uztveramā veidā tiek skaidrots par to kā aizstāvēt savas tiesības un kas var palīdzēt tās aizstāvēt.

INFORMATĪVI VIDEO PAR TIESU UN TIESĪBĀM 

Projekta noslēgumā tika veidoti informatīvi raidieraksti jeb podkāsti, kuros piedalās dažādi cilvēki, tai skaitā Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, cilvēktiesību aktīvists Raimonds Smagars, sava bērna tiesību aizstāve Kristīne Bileja un zvērināts advokāts Mārtiņš Daģis. Raidierakstos dalībnieki dalās ar savu pieredzi tiesību aizstāvēšanā gan no advokāta, gan pieteicēja puses.

RAIDIERAKSTI YOUTUBE
RAIDIERAKSTI SPOTIFY

Viens no svarīgiem materiāliem tiesu sistēmas darbiniekiem, kas tika izstrādāts projekta laikā, ir “Tiesu standarts – rokasgrāmata, kad procesā piedalās cilvēks ar invaliditāti”. Tā ir ikdienā izmantojama rokasgrāmata ikvienam tiesnesim un tiesas darbiniekam, kas palīdzēs veidot sekmīgu savstarpējo komunikāciju, darbā komunicējot ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Tiesu standarts ir izstrādāts balstoties uz pētījumu, kas tika veikts 2023. gada martā, kā arī likumdošanas analīzi, respektējot cilvēku ar invaliditāti noteiktās tiesības.

TIESU STANDARTS

Projekta lielākais darbs tika veikts, lai izveidotu jēgpilnas apmācības Tiesu sistēmas darbiniekiem gan klātienē, gan e-vidē. Aktīvas klātienes apmācības norisinājās no 2024. gada februāra līdz martam, kurās piedalījās vairāk nekā 200 tiesu sistēmas darbinieki. Savukārt e-vidē apmācībās no 18. marta piedalījušies vairāk nekā 100 tiesu sistēmas darbinieki. E-apmācības pieejamas šeit.

Noslēdzoties projektam 2024. gada 9. aprīlī tik organizēta konference “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”, kuru apmeklēja juristi, tiesneši, dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kas kopā bija teju 150 klātienes dalībnieki un vairāki simti, kas konferenci vēroja klātienē.

KONFERENCES VIDEO

“Kopumā projektā paveikts ļoti liels darbs, kas būs pieejams sabiedrībai arī pēc projekta noslēguma. Ļoti lielu gandarījumu sagādāja, tas ka klātienes apmācību dalībnieki vēljoprojām dalās ar saviem iespaidiem par pieredzēto apmācībās. Vairāki dalībnieki ziņojuši, ka apmācībās iegūtās zināšanas jau likuši lietā.  Kā arī ir vērtīgi, ka ar šo projektu aizsniedzām ļoti daudz cilvēkus ar dzirdes invaliditāti, jo visi materiāli tika tulkoti arī latviešu zīmju valodā. Protams, arī prieks par mūsu lielisko sadarbību ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, lai šo projektu realizētu.” secina Apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

Par projektu

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembrim līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

Par apvienību “Apeirons”

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir interešu aizstāvības nevalstiska organizācija, kura darbojas jau vairāk kā 25 gadus. “Apeirona” mērķis ir cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība un darbības prioritātes ir pieejamas vides attīstība, sociālo pakalpojumu dažādošana, nodarbinātība, sabiedrības informēšana, brīvprātīgais darbs un izglītība.

 

Papildus informācija:

Liena Eisaka

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošana”

Komunikācijas vadītāja

Tālr. 29860162

liena@apeirons.lv

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa