09 Apr

Aprīļa sākumā norisināsies konference “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”, kurā tiks aktualizēti cilvēktiesību jautājumi

19. marts. 2024

2024. gada 9. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” kopā ar nodibinājumu “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” rīkos konferenci sadarbībā ar Eiropas Pieejamības resursu centru “AccessibleEU”. Konferences mērķis ir dalīties ar pieredzes stāstiem tiesā, kā arī ar tiesību jomu pārstāvju redzējumu par turpmākajiem uzdevumiem, ja lietas dalībnieks ir cilvēks ar invaliditāti . Kā neatņemama konferences sastāvdaļa būs iepazīstināšana ar projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem gan tiesu sistēmā strādājošajiem, gan cilvēkiem, kas dodas uz tiesu aizstāvēt savas tiesības.

“Apeirons” kopā ar LTMC aicina interesentus pieteikties uz projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” noslēguma konferenci, kurā uzstāsies  pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Latvijas Republikas Satversmes tiesas, advokatūras un citām sabiedriskām organizācijām. Konferences laikā būs iespēja iepazīsties ar dažādiem cilvēku pieredzes stāstiem par to, kā katrs ir spējis aizstāvēt savas tiesības uz taisnīgumu un ar kādiem izaicinājumiem saskārušies.

Konferencei var pieteikties šeit: https://ej.uz/cilvektiesibuieverosana

Konferences programma pieejama šeit: https://ej.uz/090424_programma

Konference ir noslēguma pasākums projektā “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”. Projekts tika uzsākts 2022. gada novembrī un tā  galvenais uzdevums bija palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti.

Līdz šim projektā “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” paveikts liels darbs. 2023. gada sākumā organizētas vairākas domnīcas, pēc kurām izveidotas infografikas un informatīvi video, ar kuriem iespēja iepazīties “Apeirons” tīmekļvietnē. Marta beigās tiks publicēti arī informatīvi raidieraksti par tiesu un tiesībām. 2023. gada vidū tika veikts vērienīgs pētījums, kura laikā tika apzinātas tiesu sistēmā strādājošo zināšanas un pieredze par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Pēc pētījuma rezultātiem tika izstrādāta gan klātienes, gan attālināta mācību programma tiesu sistēmas darbiniekiem.  Šobrīd klātienes apmācības “Par komunikāciju ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti” notiek jau no februāra beigām, savukārt, jau  no 18. marta ir pieejams jauns e-kurss tiesnešiem un tiesu darbiniekiem par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

Kā stāsta LTMC vadītāja Solvita Kalniņa-Caune: “Projekta laikā veiktais pētījums  apliecināja, ka tiesu sistēmā strādājošajiem nav pietiekamas zināšanas par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, kā arī nav skaidrs, kādai ir jābūt attieksmei un uzvedībai, ja procesa dalībnieks ir ar kādu no invaliditātēm. 2024. gada marta beigās tiesā strādājošiem būs pieejams “Tiesu standarts”. Tā ir rokasgrāmata, kad procesā piedalās cilvēks ar invaliditāti. Tas dos skaidras atbildes uz neskaidriem jautājumiem par nezināmo. Mēģināsim parādīt veidus, kā runāt ar cilvēku, nevis ar viņa invaliditāti.”

Kā norāda “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis: “Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” galvenais mērķis ir veidot pieejamāku tiesu sistēmu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, lai, ja tas ir nepieciešams, ikviens varētu aizstāvēt savas tiesības tiesā. Projekts ir liels ieguldījums tiesu sistēmai Latvijā, jo paveikts tiešām ir daudz!”

 

Papildu informācija:
Liena Eisaka
Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošana”
Komunikācijas vadītāja
Tālr. 29860162
liena@apeirons.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa