Apvienība Apeirons un Latvijas Tiesnešu mācību centrs secina, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir ļoti vājas zināšanas par tiesu un savām tiesībām

21. februāris. 2023

Apeirons sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru 2023. gada sākumā realizēja trīs radošās domnīcas, kuru mērķis bija noskaidrot - vai cilvēki ar invaliditāti, bērnu ar invaliditāti vecāki un NVO pārstāvji ir informēti par to, kā aizstāvēt savas tiesības, un vai jebkad ir vērsušies tiesā, lai tās aizstāvētu. Radošās Domnīcas ir daļa no projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”.

Radošās domnīcas “Ko tu zini par tiesu un savām tiesībām?” norisinājās janvārī un februārī. Domnīcu mērķis bija noskaidrot cilvēku ar dažāda veida invaliditāti un to pārstāvošo organizāciju zināšanas par tiesu un savām tiesībām. Iegūtā informācija tiks izmantota,  lai projekta  “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” laikā Apeirons kopā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru izstrādātu informatīvus materiālus cilvēkiem, kas tiesas un to procesus padarītu saprotamākus. Vienlaicīgi tiks veiktas tiesnešu apmācības un izveidots Tiesu standarts, lai tiesneši zinātu kā rīkoties dažādos gadījumos, kad tiesā piedalās cilvēki ar invaliditāti, kā arī kā rīkoties dažādās situācijas, kad tiesā piedalās cilvēks ar dažāda veida invaliditāti 

 

Domnīcās piedalījās ne tikai Apeirons pārstāvji, bet arī pārstāvji no Latvijas Tiesnešu mācību centra, lai fiksētu svarīgākās atziņas un problemātikas ar ko saskārušies cilvēki.   Domnīcas moderēja European Disability Expertise (EDE) nacionālā eksperte Latvijā Daina Podziņa, kurai ir liela pieredze invaliditātes jomā. 

 

Domnīcās noskaidrojām to, ka cilvēku izpratne par tiesībām un tiesu procesu kopumā ir ļoti vāja. Nereti cilvēki ar invaliditāti  baidās aizstāvēt savas tiesības, jo uzskata, ka tas ir dārgs, ilgs  un ļoti sarežģīts process. Tāpēc  domnīcās iegūtā informācija palīdzēs izveidot atbilstošas infografikas, video un audio materiālus, lai Latvijā ikviens iedzīvotājs zinātu, kas ir tiesa, kā tajā uzvesties un kā tik līdz tiesai, lai aizstāvētu savas tiesības!” tā uzsver domnīcu moderatore  un invaliditātes eksperte Daina Podziņa 

 

Kā norāda Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa – Caune “Domnīcu laikā, sarunās ar cilvēkiem ar invaliditātēm dzirdējām pozitīvu pieredzi, kad kāds ir saskāries ar tiesu, un ir spējis aizstāvēt savas tiesības un intereses. Tomēr šīs sarunas norādīja arī to, ka zināšanu trūkums ir vispārējs, ne tikai cilvēkam ar invaliditāti. Katram indivīdam, neatkarīgi no veselības problēmām, ir nepieciešama skaidra informācija par to, kādas ir indivīda tiesības. 

 

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savas tiesības un tās aizsargāt, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. 

Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku izglītošana un apmācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības. Liela nozīme ir, lai rezultāti būtu ilgtermiņa nevis tikai projekta ietvaros, tieši tāpēc ir izveidota partnerība ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, kuri arī pēc projekta noslēguma apmācīs jaunos tiesu darbiniekus un iepazīstinās interesentus ar tiesu standartu. 

Vairāk par projektu šeit: https://www.apeirons.lv/apeirons-sadarbiba-ar-latvijas-tiesnesu-macibu-centru-realizes-projektu-universalais-dizains-cilvektiesibu-ieverosana/ 

 

Aktīvo iedzīvotāju programma Latvijā tiek īstenota no 2022. gada līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.   

 

Par projektu 

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembrim līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības tiesību pārkāpuma vai diskriminācijas gadījumā. 

Par apvienību “Apeirons” 

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir interešu aizstāvības nevalstiska organizācija, kura darbojas jau vairāk kā 25 gadus. “Apeirona” mērķis ir cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība un darbības prioritātes ir pieejamas vides attīstība, sociālo pakalpojumu dažādošana, nodarbinātība, sabiedrības informēšana, brīvprātīgais darbs un izglītība. 

Par Latvijas Tiesnešu mācību centru: 

Nodibinājums Latvijas Tiesnešu mācību centrs ir nevalstiska organizācija, kura nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību, dara to ar mērķi stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā. 

 

Papildus informācija: 

Liena Eisaka 

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošana” 

Komunikācijas vadītāja 

Tālr. 29860162 

liena@apeirons.lv 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa