Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Apeironu pētījumā noskaidro cik informēti ir tiesneši un tiesu darbinieki par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti

8. maijs. 2023

Šī gada martā Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” ietvaros veica pētījumu par to, ko tieneši un tiesu darbinieki zina par cilvēkiem ar invaliditāti. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir tiesnešu un tiesu darbinieku izpratne par cilvēktiesībām un vienlīdzīgu attieksmi, novēršot jebkādu diskrimināciju invaliditātes dēļ. Pētījuma veicējs bija pētījumu centrs SKDS un kopā aptaujā piedalījās 457 respondenti.

Pētījums ir neatņemama projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” sastāvdaļa, kas tiek īstenots sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons, un tā rezultātus ir plānots izmantot mācību satura un rokasgrāmatas Tiesu standarta izstrādei, tādējādi stiprinot tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenci darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī īpaši jāuzsver fakts, ka pētījums apliecina augstu ieinteresētības līmeni apmeklēt mācības par invaliditāti, tās aspektiem un komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Pētījuma ietvaros aptaujātajiem tiesnešiem un tiesu darbiniekiem lūdza atbildēt, vai viņi agrāk ir piedalījušies kādās mācībās par komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī raksturot, kad mācības notika. Lielais vairums aptaujāto atzina, ka tādās mācībās nav piedalījušies un tie kuri ir piedalījušies, tas noticis pēdējo trīs līdz desmit gadu laikā.  Tas nozīme, ka mācības akūti vajadzīgas, lai samazinātu diskrimināciju un palielinātu tiesu darbinieku izpratni par dažādiem invaliditātes veidiem.

 

Kā norāda Apeirons vadītājs: “Sociāli atbildīgas valsts pamats ir nevis bagāti politiķi vai ierēdņi, kuri zina ko tautai vajag, bet gudri un izglītoti cilvēki, kuri ir gatavi iesaistīties savas valsts dzīvē un attīstībā. Projekta laikā esam secinājuši, ka cilvēki ar invaliditāti nav informēti par savām tiesībām un iespējām tās izmantot, kā arī šis pētījums ir parādījis, ka tiesu sistēma nav gatava cilvēku ar invaliditāti iesaistei. Daļēja un nedroša pieejamība, neskaidra komunikācija, zināšanu trūkums ir tikai daļa no nepieciešamajiem risinājumiem.”

“Pētījums apliecināja, ka tiesu sistēmā strādājošajiem nav pietiekamas zināšanas par dažādām invaliditātēm, nav skaidrs kādai ir jābūt attieksmei un uzvedībai, ja tiesas klients ir cilvēks ar kādu no invaliditātēm. It kā zināmāka un, varbūt, saprotamāka ir uzvedība, ja cilvēks ir ratiņkrēslā, bet, ja jautājam par redzes, dzirdes vai intelektuālās attīstības traucējumiem, tad zināšanu nav un, kā sarunāties, ko teikt un kā uzvesties, nav skaidrs. Projektā tiesām izveidosim “Tiesas standartu” – rokasgrāmatu, kas dos skaidras atbildes uz noteiktu uzvedības modeli; vairākas mācību programmas, kurās runāsim par invaliditātēm, ko šie ierobežojumi nozīmē cilvēkiem, kuri ar to sadzīvo. Mēģināsim parādīt veidus, kā runāt ar cilvēku, nevis viņa invaliditāti.” Tā stāsta LTMC vadītāja Solvita Kalniņa-Caune.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” galvenais uzdevums ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti.

Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku izglītošana un apmācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības. Liela nozīme ir, lai rezultāti būtu ilgtermiņa, nevis tikai projekta ietvaros, tieši tāpēc ir izveidota partnerība ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, kuri arī pēc projekta noslēguma apmācīs jaunos tiesu darbiniekus un iepazīstinās interesentus ar tiesu standartu.

PĒTĪJUMS PIEEJMS ŠEIT

Infografikā attēlots, ka pētījumā piedalījās 457 respondenti, 116 tiesneši, 122 tiesnešu palīgi, 94 tiesas sēžu sekretāri, 113 Kancelejas darbinieki, 3 Tiesas priekšsēdētāji, 9 tiesas priekšsēdētāju palīgi. 180 respondenti nav informēti, kā komunicēt ar cilvēkiem kuriem ir dažāda veida invaliditāte. 426 respondenti nekad nav piedalījušies apmācībāspar to kā komunicēt ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida invaliditāte.

Otrā info grafika! Infografikā attēlots, ka 366 respondentiem pietrūkst zināšanas par to kā komunicēt ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, 324 respondentiem ir bijusi saskarsme ar cilvēkiem kuriem ir kāda veida invaliditāte. Saskarsme ir bijusi 73% ar cilvēkiem , kuriem ir kustību ierobežojumi, 57% cilvēki ar GRT, 36% cilvēki ar dzirdes invaliditāti, 22% ar redzes invaliditāti. Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt vairāk nekā vienu atbilžu variantu, kopējā atbillžu summa pārsniedz 100%

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa