Aicinām iepazīties ar izstrādes stadijā esošiem Ministru kabineta noteikumiem

5. augusts. 2020

Paredzēts grozīt “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktuāli – LM dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/lm-dokumentu-projekti sadaļā Darba tirgus politikas departamenta ir ievietota informācija par  izstrādes stadijā esošiem Ministru kabineta noteikumiem:

1. Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”

Aicinām iepazīties ar tiem un līdz 18. augustam izteikt viedokli/priekšlikumus par minētiem projektiem. Priekšlikumus lūdzu sūtiet uz e-pastu: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv

 

1. Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos Nr.173 “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību”.

Aicinām iepazīties ar tiem un līdz 17. augustam izteikt viedokli/priekšlikumus par minētiem projektiem. Priekšlikumus lūdzu sūtiet uz e-pastu: Anete Gaiķe, tālr. 67021572, e-pasts: Anete.Gaike@lm.gov.lv

 

1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība”

Aicinām iepazīties ar tiem un līdz 28. augustam izteikt viedokli/priekšlikumus par minētiem projektiem. Priekšlikumus lūdzu sūtiet uz e-pastu: Aina Liepiņa, tālr. 67021519, e-pasts: Aina.Liepina@lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa