Informācija par darba laika un izmaiņām un klientu pieņemšanu Apeironā un citās iestādēs

26. marts. 2020

Sakarā ar ārkārtējo stāvokli valstī daudzas iestādes strādā attālināti un ar klientiem kontaktējas telefoniski vai e-pastā. Ierobežots apmeklējumu skaits slimnīcās.

Saziņa ar Apeirona darbiniekiem:
https://www.apeirons.lv/apeirons-lidz-14-aprilim-apmekletajus-nepienems/

Informācija par asistenta atskaišu nodošanu un VDEĀVK darbu
https://www.apeirons.lv/informacija-par-asistenta-atskaisu-nodosanu-un-vdeavk-darbu/

Izmaiņas Labklājības ministrijas padotības iestāžu darbā ārkārtējās situācijas laikā
https://www.apeirons.lv/izmainas-labklajibas-ministrijas-padotibas-iestazu-darba-arkartejas-situacijas-laika/

Klientu apkalpošana un saziņa Nodarbinātības valsts aģentūrā:
https://www.apeirons.lv/klientu-apkalposana-un-sazina-ar-sadarbibas-partneriem-nva-notiks-attalinati/

Par Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra darbu
https://www.apeirons.lv/ar-vaivaru-tehnisko-paliglidzeklu-centra-darbu/

Juridiskās palīdzības administrācija
https://www.apeirons.lv/juridiskas-palidzibas-administracija-lidz-14-aprilim-partrauc-klientu-apkalposanu-klatiene/

Pacientu apmeklēšanas ierobežojumi Austrumu slimnīcā
https://www.apeirons.lv/pacientu-apmeklejums-rigas-austrumu-slimnica-ir-butiski-ierobezots/

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa