LM rekomendācijas pašvaldībām rīcībai COVID–19 uzliesmojuma laikā

17. marts. 2020

Rekomendācijas koronavīrusa izraisītās slimības COVID– 19 izplatības novēršanai pašvaldību sociālajos dienestos, bāriņtiesās un sociālo pakalpojumu sniedzējās institūcijās.

Tostarp, sociālajiem dienestiem ieteikts ierobežot klientu apkalpošanu klātienē, izņemot neatliekamus gadījumus un krīzes situācijas, tie aicināti izvērtēt iespēju iesniegumu pieņemt attālināti – parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, iesniegtu caur portāla Latvija.lv, e-pastā vai pa telefonu. Vienlaikus ieteicams nodrošināt iespēju iesniegumu atstāt slēgtā pastkastītē vai kādā citā drošā vietā. Tuvākajā laikā Labklājības ministrija nāks klajā ar grozījumiem normatīvajos dokumentos, kuros noteiks, kā rīkoties ārkārtējā situācijā, piemēram, ja personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš. Sociālie dienesti aicināti turpināt uzklausīt iedzīvotājus, apzināt problēmsituācijas un sniegt konsultācijas ģimenēm attālināti un nepieciešamības gadījumā piesaistīt kolēģus no bāriņtiesas un policijas. Gadījumā, ja sociālais dienests nevar rast risinājumu, tam jāvēršas pašvaldības civilās aizsardzības komisijā vai pašvaldības krīzes vienībā. Papildus atbalstu var lūgt arī Labklājības ministrijai.

Savukārt, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Labklājības ministrija rosina līdz 14. aprīlim ieviest karantīnas pasākumus un liegt apmeklētāju pieņemšanu, klientus informēt par nepieciešamību ievērot personīgo higiēnu un brīdināt par riskiem infekcijas slimības COVID-19 izplatībai. Tiek rekomendēts regulāri uzraudzīt klientu veselības stāvokli, pievēršot uzmanību COVID-19 simptomiem un nepieciešamības gadījumā personas izolēt. Šo iestāžu klienti (tai skaitā bērni un gados veci cilvēki) visai bieži ir ar hroniskām slimībām, kā dēļ viņiem ir būtiski paaugstināts risks saslimt un liela komplikāciju iespējamība. Papildus riskus rada fakts, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju telpās klienti ir izvietoti blīvi, savukārt daļa darbinieku strādā vairākās darba vietās, tostarp ārstniecības iestādēs, kur viņiem ir risks inficēties.

Uz laiku līdz 2020. gada 14. aprīlim ir apturēta jaunu klientu ievietošana valsts finansētajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, tāpat Sociālās integrācijas valsts aģentūrā līdz 14. aprīlim ir apturēta jaunu klientu uzņemšana sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas (tai skaitā profesionālās piemērotības noteikšanas) pakalpojumu saņemšanai.

Labklājības ministre Ramona Petraviča aicina pašvaldības iedzīvotājus informēt par izmaiņām sociālā dienesta darba kārtībā (piemēram, iesniegumu pieņemšanas kārtībā), nodrošinot brīvu informācijas pieejamību: “Tā kā pasaulē turpinās COVID-19 izplatība, aicinu būt atbildīgiem gan pret sevi un saviem ģimenes locekļiem, gan pret saviem kolēģiem un klientiem, kā arī ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas un regulāri sekot SPKC un citu atbildīgo dienestu informācijai par COVID-19 izplatības ierobežošanai veicamajiem pasākumiem”.

Sadarbībā ar nozares speciālistiem Labklājības ministrija izstrādājusi norādījumus sociālajiem dienestiem, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu nodrošināšanu COVID-19 uzliesmojuma apstākļos (norādījumi tiks publicēti Labklājības ministrijas mājaslapā izveidotajā banerī – http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683).

Ņemot vērā COVID – 19 uzliesmojumu Ramona Petraviča vēršas arī pie iedzīvotājiem, lūdzot neaizmirst par senioriem un personām ar hroniskām saslimšanām, kurām vīruss ir īpaši bīstams. Viņiem svarīgi ir palikt mājās: “Seniori ir vislielākajā riska grupā un, lai maksimāli izvairītos no inficēšanās un neietu ārā no mājas, aicinu palīdzēt viņiem ar pārtikas iegādi, lai viņi paši neietu uz veikaliem”.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91695-labklajibas-ministre-pasvaldibam-nosutijusi-rekomendacijas-ricibai-covid-19-uzliesmojuma-laika

Baneris Labklājības ministrijas mājaslapā, kurā apkopota svarīgāka informācija sakarā ar COVID-19
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa