Koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 uzliesmojuma dēļ Labklājības ministrija rosinās mainīt darba devēju un valsts atbildību slimības naudas izmaksas nodrošināšanā

13. marts. 2020

LM meklē veidus, kā samazināt darba devēja izmaksas saistībā ar darbinieku darbnespējas perioda apmaksu sakarā ar saslimšanu ar COVID - 19 (vai atrašanos karantīnā).

Līdz 16. martam tiks veikti aprēķini un izstrādāts piedāvājums, cik lielā apmērā darba devēju slogs var tikt pārlikts uz valsts budžeta izmaksām. Labklājības ministrija piedāvās līdzsvarotā veidā sniegt atbalstu darba devējiem darbnespējas lapas apmaksas nodrošināšanā, vienlaikus samazinot darbnespējas perioda atlīdzību personām, kas apzināti riskējušas un pretēji valsts pārvaldes iestāžu sniegtajām rekomendācijām un aizliegumiem devušās uz COVID–19 skartajām valstīm, tā apdraudot pārējo sabiedrību. Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) mudina gan darba devējus, gan darbiniekus pret vīrusa uzliesmojumu un ar to saistītajiem riskiem izturēties ar lielu atbildību: ”Mums jādara viss iespējamais, lai mēs nepieļautu slimības izplatīšanos un mēs aicinām cilvēkus ļoti apdomīgi izturēties pret savu un citu veselību, neradot draudus sabiedrībai. Valsts šajā brīdī ir gatava uzņemties atbildību, samazinot slogu darba devējiem, kuriem slimība jau tā radīs zaudējumus”.
Šobrīd atbilstoši likumam “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies pārejoša darba nespēja (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā — par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 kalendāra dienām.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa