Juridiskās palīdzības administrācija līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

16. marts. 2020

Juridiskās palīdzības administrācija no 16. marta līdz 14.aprīlim pārtrauc iesniegumu pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Lai nodrošinātu piesardzības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā, no 16. marta līdz 14.aprīlim pakalpojumus pieprasīt būs iespējams tikai attālināti un e-vidē, pieprasījumu:
1. nosūtot pa pastu uz adresi: Pils laukums 4, Rīga, LV- 1050;
2. parakstot ar elektronisko parakstu un iesūtot:
• uz e-pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv;
• uz iestādes e-adresi;
• izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.
Pakalpojumu pieprasījumu veidlapas pieejamas administrācijas tīmekļvietnē:
1. Valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai;
2. Valsts kompensācijai cietušajiem.
Informāciju par administrācijas pakalpojumu attālinātas pieprasīšanas iespējām un pieprasījumu aizpildīšanu varat saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai rakstot uz e-pastu: jpa@jpa.gov.lv.
Ar pakalpojumu pieprasīšanas kārtību un nosacījumiem var iepazīties tīmekļvietnes sadaļās Juridiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība un Kompensācijas saņemšanas kārtība.
Pieprasot pakalpojumus svarīgi norādīt kontaktinformāciju, lai administrācija varētu sazināties par lēmumu saņemšanas iespējām!
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem!
Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

https://www.jpa.gov.lv/informacija-presei/administracija-lidz-14-aprilim-partrauc-klientu-apkalposanu-klatiene

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa