05 Sep

Latgales sporta spēles Daugavpilī 5.-6.septembrī

16. augusts. 2020

Invalīdu sporta biedrība „SOLIS PLUS” aicina Jūs piedalīties LATGALES SPORTA SPĒLĒS DAUGAVPILĪ “Latgales zelta rudens” 05.09.2020-06.09.2020.

Lai piedalītos LATGALES SPORTA SPĒLĒS “Latgales zelta rudens”, lūdzam atsūtīt dalībnieku sarakstu līdz 20.08.2020.
Dalībnieka maksa – 10,00 EUR;
Nakšņošana (istabiņas 2; 3 gultas) -5,00 EUR no cilvēka;
Ēdināšana un izklaide brīvajā laikā nodrošināta.
Pielikumā Sporta spēles nolikums.
Sīkāka informācija pa tālr.: .+37127759598
e-pasts: marinasolis63@inbox.lv
Būsim priecīgi Jūs redzēt “Latgales zelta rudens” sporta spēles Daugavpilī.

Ar cieņu, Biedrības priekšsēdētāja Marina Radkeviča.

 

Pielikums:

LATGALES  SPORTA SPĒLES DAUGAVPILĪ

“Latgales zelta rudens”

Latvijas Invalīdu Sporta sacensības novusā, šautriņu mešanā, zolītē,  boccia,  mehāniskajā airēšanā, giras-smagumu celšanā.

 

NOLIKUMS

 1.Mērķis

Noskaidrot 2020.gada čempionus novusā, šautriņu mešanā, zolītē, boccia, mehāniskajā airēšanā un giras-smagumu celšanā.

2.Sacensību vieta, organizētāji, sporta veidi

Sporta spēles notiks 2020.gada  05.09. – 06.09. Daugavpilī, Daugavpils pilsētas sporta bāzē „Dzintariņš” (Krimuldas ielā 41).

Sacensību ierašanās un reģistrācija sacensību vietā 2020.gada 5.septembrī no plkst. 8.30 līdz plkst. 10.00.

Sacensību atklāšana 5.septembrī plkst. 10.00

Sporta spēles organizē biedrība „SOLIS PLUS” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde”.

Biedrība “SOLIS PLUS” nodrošina dalībnieku ēdināšanu, naktsmītni. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde”, sedz izdevumus saskaņā ar piestādīto tāmi.

Sacensības notiks šādos invalīdiem pieejamos sporta veidos un disciplīnās:

 1. Novuss
 2. Šautriņu mešana
 3. Zolīte
 4. Mehāniskā airēšana
 5. Boccia
 6. Giras-smagumu celšanā

4.Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās 120 cilvēki  – dalībnieki ar fizisko un intelektuālo spēju ierobežojumiem, kuriem ir piešķirta invaliditāte  no LISF sporta klubiem un uzaicinātie viesi.

 1. a) sacensību dalībnieku nokļūšana uz sacensību vietu notiek patstāvīgi
 2. b) dalībniekiem atļauts piedalīties 4 sporta veidos
 3. c) sacensību laikā kategoriski aizliegts lietot alkoholu
 4. d) dalībnieki ir atbildīgi katrs par savu veselības stāvokli. Dalībniekiem līdzi jāņem personīgie higiēnas līdzekļi, obligāti jābūt līdzi individuālajiem medikamentiem hroniskajām saslimšanām
 5. f) naktsmītne tikai dalībniekiem no citām pilsētām
 6. g) 5.septembrī sacensību dalībnieki tiek nodrošināti ar siltām pusdienām un vakariņām, un 6.septembrī siltas pusdienas (dalībnieki, kas nakšņo sporta bāzē “Dzintariņš” siltas brokastis)
 7. h) noteikta dalības maksa 10,00 EUR no sacensību dalībnieka. Dalības maksu iekasē biedrība “SOLIS PLUS” ar pārskaitījumu uz kontu:

Invalīdu sporta biedrība “SOLIS PLUS”

40008277843

LV19PARX0022743740001.

Mērķis – dalības maksa (vārds, uzvārds)

5.Sacensību noteikumi

Sacensības tiks vērtētas pēc pastāvošajiem sporta veidu noteikumiem.

Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Bobrovs

Sacensību plāns:

5.septembrī plkst.8.30 – plkst.10.00 dalībnieku reģistrācija, plkst. 10.00 sacensību atklāšana sporta disciplīnas – novuss, boccia, mehāniskā airēšana šautriņu mešana, giras-smagumu celšana.

No plkst. 13.30 līdz plkst. 14.30 pusdienas, vakariņas plkst. 17.30 – 18.00. Kultūras programma plkst. 18.15 – 19.00

Kāršu spēles “Zolīte” sākums plkst. 21.00.

6.septembrī brokastis plkst. 9.00 –  9.30, plkst. 9.45 sacensības.

Plkst. 13.00 apbalvošana un sacensību noslēgums.

Plkst. 14.00 pusdienas.

6.Vērtēšana un apbalvošana

Individuālā vērtēšana sporta veidos atsevišķi vīriešu un  sieviešu konkurencē. Dalībniekiem riteņkrēslos (novuss, giras-smagumu celšana vīriešu un sieviešu konkurencē).

Visu sacensību veidu rezultāti tiks vērtēti individuāli.

 1. – vietu uzvarētājus apbalvos ar sacensību kausiem, diplomiem medaļām pārsteiguma balvām.

7.Piezīmes

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Dalībnieki, kuri sacensību laikā pārkāps disciplīnas noteikumus, tiks diskvalificēti. Vērtējot sacensību rezultātus, pretenziju rašanās gadījumā sacensību dalībnieks ir tiesīgs griezties pie savas komandas vadītāja, kurš savukārt informēs galveno tiesnesi.

8.Pieteikumi

Pieteikumi jāiesūta līdz 20. augustam. Pieteikumus sūta klubi, biedrības vai paši sportisti pa e-pastu marinasolis63 @inbox.lv

Pieteikumā jāraksta sportista pilns vārds uzvārds, dzimšanas gads, dzīvesvieta, telefona numurs, e-pasta adrese. Pieteikumā obligāti jānorāda dalībnieku kustības iespējas, piem.- dalībnieks riteņkrēslā vai asistents.

Cita veida papildinformācija (par naktsmītnēm, atrašanās vietu u.t.t.) iegūstama pa telefonu 27759598.

Pēc šī termiņa saņemtie un prasībām neatbilstošie pieteikumi netiks izskatīti un dalībnieki sacensībās netiks pielaisti!

 Īpašie noteikumi, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības:

*) Pasākuma dalībniekiem, kuri nav sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki jāievēro 2m fizisku distanci un jālieto mutes un deguna aizsegi;

*) nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, tualetēm, mix zonā u.tml.

*) sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

*) sacensību dalībniekam (vai pārstāvim) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu būs jāapliecina, ka sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes, kā arī būs jāiesniedz kontakttālrunis, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas iespējamās Covid-19 infekcijas gadījumā.

*) Pasākuma laikā visiem pasākuma dalībniekiem stingi jāievēro pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, kādi tiks norādīti pasākuma vietā. Lūdzam nodrošināties ar mutes un deguna aizsegiem.

 

Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti organizatori brīdina, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, visi personas dati, kas saistīti ar reģistrāciju tiks izmantoti rezultātu noteikšanai.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa