4.-5. septembrī Daugavpilī notiks Latgales sporta spēles cilvēkiem ar invaliditāti

26. jūlijs. 2021

Latvijas sporta sacensības cilvēkiem ar invaliditāti ,novusā, šautriņu mešanā, zolītē, boccia, mehāniskajā airēšanā, svara-bumbas celšanā, gorodki.

NOLIKUMS

1.Mērķis
Noskaidrot 2021.gada čempionus novusā, šautriņu mešanā, zolītē, boccia, mehāniskajā airēšanā, un svara-bumbas celšanā, gorodki.

2.Sacensību vieta, organizētāji, sporta veidi
Sporta spēles notiks 2021.gada 04.09. – 05.09. Daugavpilī, Daugavpils pilsētas sporta bāzē „Dzintariņš” (Krimuldas ielā 41).
Sacensību ierašanās un reģistrācija sacensību vietā 2021.gada 4.septembrī no plkst. 8.30 līdz plkst. 10.00.
Sacensību atklāšana 4.septembrī plkst. 10.00
Sporta spēles organizē Invalīdu sporta biedrība „SOLIS PLUS” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde”, Latvijas Invalīdu sporta federācijas atbalstu.

Biedrība “SOLIS PLUS” nodrošina dalībnieku ēdināšanu, naktsmītni. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde”, sedz izdevumus saskaņā ar piestādīto tāmi.

Sacensības notiks šādos invalīdiem pieejamos sporta veidos un disciplīnās:
1. Novuss
2. Šautriņu mešana
3. Zolīte
4. Mehāniskā airēšana
5. Boccia
6. Svara-bumbas celšanā
7. Gorodki

4.Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās 100 cilvēki – dalībnieki ar fizisko un intelektuālo spēju ierobežojumiem, kuriem ir piešķirta invaliditāte no LISF sporta klubiem un uzaicinātie viesi.
a) sacensību dalībnieku nokļūšana uz sacensību vietu notiek patstāvīgi
b) dalībniekiem atļauts piedalīties 4 sporta veidos
c) sacensību laikā kategoriski aizliegts lietot alkoholu
d) dalībnieki ir atbildīgi katrs par savu veselības stāvokli. Dalībniekiem līdzi jāņem personīgie higiēnas līdzekļi, obligāti jābūt līdzi individuālajiem medikamentiem hroniskajām saslimšanām
f) naktsmītne tikai dalībniekiem no citām pilsētām,apmaksa ISB Solis Plus.
g) 4.septembrī sacensību dalībnieki tiek nodrošināti ar siltām pusdienām un vakariņām, un 5.septembrī siltas pusdienas (dalībnieki, kas nakšņo sporta bāzē “Dzintariņš” siltas brokastis)
h) noteikta dalības maksa 10 EUR no sacensību dalībnieka. Dalības maksu iekasē Invalīdu sporta biedrība “SOLIS PLUS” ar pārskaitījumu uz kontu:

Invalīdu sporta biedrība “SOLIS PLUS”
40008277843
LV19PARX0022743740001.
Mērķis – dalības maksa (vārds, uzvārds)

5.Sacensību noteikumi
Sacensības tiks vērtētas pēc pastāvošajiem sporta veidu noteikumiem.
Galvenais tiesnesis: Ēriks Kovaļčuks, Vālērijs Voitkevičs

Sacensību plāns:
4.septembrī plkst.8.30 – plkst.10.00 dalībnieku reģistrācija, plkst. 10.00 sacensību atklāšana sporta disciplīnas – novuss, boccia, mehāniskā airēšana šautriņu mešana, svara-bumbas celšana, gorodki.
No plkst. 13.30 līdz plkst. 14.30 pusdienas, vakariņas plkst. 17.30 – 18.00. Kultūras programma plkst. 18.15 – 19.00
Kāršu spēles “Zolīte” sākums plkst. 21.00.
5.septembrī brokastis plkst. 9.00 – 9.30, plkst. 9.45 sacensības.
Plkst. 13.00 apbalvošana un sacensību noslēgums.
Plkst. 14.00 pusdienas.

6. Vērtēšana un apbalvošana
Individuālā vērtēšana sporta veidos atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē. Dalībniekiem riteņkrēslos (novuss, svara-bumbas celšana vīriešu un sieviešu konkurencē).
Visu sacensību veidu rezultāti tiks vērtēti individuāli.
1. – 3. vietu uzvarētājus apbalvos ar sacensību kausiem, diplomiem medaļām pārsteiguma balvām.

7.Piezīmes
Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
Dalībnieki, kuri sacensību laikā pārkāps disciplīnas noteikumus, tiks diskvalificēti. Vērtējot sacensību rezultātus, pretenziju rašanās gadījumā sacensību dalībnieks ir tiesīgs griezties pie savas komandas vadītāja, kurš savukārt informēs galveno tiesnesi.

8.Pieteikumi
Pieteikumi jāiesūta līdz 20. augustam. Pieteikumus sūta klubi, biedrības vai paši sportisti pa e-pastu marinasolis63@inbox.lv
Pieteikumā jāraksta sportista pilns vārds uzvārds, dzimšanas gads, dzīvesvieta, telefona numurs, e-pasta adrese. Pieteikumā obligāti jānorāda dalībnieku kustības iespējas, piem.- dalībnieks riteņkrēslā vai asistents.
Cita veida papildinformācija (par naktsmītnēm, atrašanās vietu u.t.t.) iegūstama pa telefonu 27759598.
Pēc šī termiņa saņemtie un prasībām neatbilstošie pieteikumi netiks izskatīti un dalībnieki sacensībās netiks pielaisti!

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa