Labklājības ministre Ramona Petraviča: Ar finanšu līdzekļu pārdali ceram risināt sasāpējušās problēmas sociālajā jomā

30. oktobris. 2019

Pārskatot 2019. gada budžetu, Labklājības ministrija plāno veikt finansējuma pārdali iekšēji nozares ietvaros, novirzot to būtiskiem sociālajiem pakalpojumiem 4,1 milj. eiro apmērā.

Vislielākais finansējums 1 milj. eiro plānots tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai, tādējādi samazinot cilvēkiem ar invaliditāti rindas uz ortozēm, ortopēdiskajiem apaviem, pretizgulējumu matračiem, dzirdes aparātiem u.c. Tāpat papildu naudas līdzekļi piešķirti asistenta nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, jo pieprasījums saņemt šo pakalpojumu pastāvīgi pieaug. Tam paredzēti vairāk nekā 539 tūkst. eiro.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Labklājības nozarē ir vairākas sasāpējušas problēmas, ko rosinu risināt ar finansējuma pārdali no jomām, kurās izveidojusies līdzekļu ekonomija. Īpaši gribu uzsvērt radušos iespēju demogrāfisko jautājumu risināšanai. Veselības ministrijai plānojam novirzīt labklājības nozarē neiztērētos līdzekļus, lai palielinātu finansējumu medicīniskajai apaugļošanai, kas ļaus mazināt rindas tiem vecākiem, kuri vēlas tikt pie bērniņa. Šī finansējuma pārdale ir sociāli taisnīga, jo no viena sociālā mērķa nauda tiek piešķirta citam – tik pat būtiskam un nozīmīgam.”

Rindas mazināsies arī sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai cilvēkiem ar redzes un dzirdes invaliditāti, pārdalot 127 tūkst. eiro, tādējādi papildus plānotajiem vēl 344 cilvēki ar invaliditāti varēs saņemt sociālo rehabilitāciju.

Lai uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar invaliditāti, vairāk nekā 1 milj. eiro ieguldīs viņu dzīves vietu – valsts sociālās aprūpes centru – sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, kā arī klientu telpās radot mājīguma sajūtu. Savukārt nozares IT drošības risinājumiem paredzēti ap 894 tūkst. eiro vairākas iestādēs: Valsts darba inspekcijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā.

Minētais papildu atbalsts iespējams, jo izveidojusies izdevumu ekonomija, samazinoties dzimstības rādītājiem un izmaksām izdienas pensiju saņēmējiem, kā arī atsevišķu sociālo pakalpojumu neizpildes dēļ.

Saskaņā ar LM aplēsēm līdzekļu ietaupījums labklājības nozarē ir 7,9 milj. eiro. Pārējo finansējumu 3,7 milj. eiro Labklājības ministrija piedāvā novirzīt veselības aprūpei, galvenokārt aktivitātēm, kas ir saistītas ar bērnu rehabilitāciju, medikamentu un insulīna sūkņu nodrošināšanu bērniem, kā arī medicīniskās apaugļošanas jautājumu risināšanu.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91486-labklajibas-ministre-ramona-petravica-ar-finansu-lidzeklu-pardali-ceram-risinat-sasapejusas-problemas-socialaja-joma

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa