Notiks tematiskā diskusija par dažādību sociālajā darbā

4. jūlijs. 2019

Labklājības ministrija (LM) projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros turpina tematisko diskusiju ciklu veltītu dažādiem aspektiem, kam ir būtiska ietekme uz sociālo dienestu darba efektivitāti un sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Cikla ietvaros jau notikušas sešas tematiskās diskusijas – par ētiku sociālajā darbā, sociālā darba izglītības izaicinājumiem, sociāla darba specifiku lauku vidē, sociālo darbinieku slodzi, kā arī par atbalsta sistēmu pusaudzim un viņa ģimenei Latvijā.

Cikla septītā diskusija “Dažādība sociālajā darbā” notiks piektdien, 5. jūlijā, plkst. 11.00, RB Cafe, Bruņinieku ielā 63, Rīgā. Diskusija ir veltīta dažādības tēmai sociālajā darbā un sabiedrībā kopumā.

Šodienas sociālo darbinieku ikdienā darbs ar diskriminācijas riskam pakļautām sociālajām grupām rada izaicinājumus, kam sociālie darbinieki ne vienmēr ir gatavi savu baiļu, nezināšanas vai dažādību noraidošās attieksmes dēļ. Sociālajiem darbiniekiem ir nepieciešams izprast dažādību, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un cilvēktiesībās balstītu attieksmi pret ikvienu klientu, sniedzot profesionālu sociālā darba pakalpojumu.

“Ir nepieciešama vienota izpratne – kas ir sociālais darbs. Iespējams, jāatjauno diskusija, varbūt pat Sociālā darba likumprojekts. Pašvaldību attieksmē pret sociālo darbu ir milzīgas atšķirības. Sākot ar lielu neizpratni par to, ko vispār dara sociālais darbinieks, līdz tam, ka visas pašvaldības funkcijas, kam nevar atrast atbildīgo, nedomājot deleģē sociālajam darbiniekam. Ir jāstrādā pie tā, lai ne tikai izsmeļoši un nepārprotami nodefinētu sociālā darba būtību, virzību un aspektus, bet arī celtu šī darba prestižu, stiprinātu izglītības programmas, vairotu uzticību un paļāvību sociālā darbinieka profesionalitātei un atbildībai,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Diskusijā tiks spriests, kas ir lielākie sociālā dienesta izaicinājumi darbā ar dažādām sabiedrības grupām, kāda ir sociālo darbinieku gatavība strādāt ar dažādiem klientiem un kāda ir diskriminācijas riskam pakļauto personu pieredze sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem un pašvaldību sociālajiem dienestiem. Tāpat arī par to, cik Latvijas sabiedrība ir atvērta dažādībai – gan tai, kas saistīta ar cilvēka daudzveidīgo identitāti, gan gatavībā atzīt un respektēt citu cilvēku atšķirīgo kultūru, sociālo pieredzi, veselības stāvokli un viedokļus.

Diskusijā piedalīsies Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētājas vietniece Ina Balgalve, Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele – Dubrovska, , sociālā darbiniece, titula „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018” ieguvēja Ilona Ceicāne, Rīgas Lutera Draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” direktore Ieva Leimane – Veldmeijere, , biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja Sandra Zalcmane, Svētā Lūkas atbalsta biedrības vadītājs , Mārtiņš Krūklis, kā arī personas, kas saskārušās ar neizprotošu attieksmi un sociālā darba profesionāļi. Diskusiju vadīs Sigita Zankovska – Odiņa.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91368-notiks-tematiska-diskusija-par-dazadibu-socialaja-darba

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa