Iespēja iesaistīties kustībā “Dažādībā ir spēks”! 

8. aprīlis. 2021

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" jau ceturto gadu kustības "Dažādībā ir spēks" ietvaros meklē Latvijas iekļaujošākos un dažādības vadībai atvērtākos darba devējus.

Kustības mērķis ir veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu, apzinoties, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks.

Aicinām Jūsu organizāciju līdz 2021. gada 30. aprīlim veikt kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumu un pretendēt uz kādu no pieciem apbalvojumiem, kā arī saņemt dažādības vadības apmācības.

Līdztekus iespējai saņemt apbalvojumu un apmācības, dalība kustībā sniedz arī tādus ieguvumus kā iekšējā audita veikšana un ekspertu izstrādātu atzinumu saņemšana ar iespēju padarīt darba vidi iekļaujošāku. Tāpat darba devēji publiski pierāda, ka ir atvērti iespējām, rūpējas par saviem darbiniekiem un rāda labu piemēru citiem darba devējiem, kā arī saņem iespēju izveidot kontaktus ar uzņēmumiem, kuriem ir augsti atbildības standarti pret sabiedrību un vēlme atbalstīt un sadarboties ar biedrībām un nodibinājumiem.

Pieteikt sevis pārstāvēto organizāciju iespējams, veicot šādus soļus:

  1. Aizpildiet un parakstiet pielikumā pievienotās PIETEIKUMA UN APLIECINĀJUMA veidlapas un sūtiet tās uz e-pasta adresi info@dazadiba.lv. Veidlapas iespējams parakstīt fiziski un ieskenēt vai parakstīt ar elektronisko parakstu.
  2. “Dažādībā ir spēks” komanda pēc pieteikuma un apliecinājuma saņemšanas nosūtīs Jums pieejas datus elektroniskajai pašnovērtējuma anketai.
  3. Aizpildiet pašnovērtējuma anketu līdz šī gada 30. aprīlim.

 

Vairāk informācijas: dazadiba.lv/jaunumi/pieteiksanas-2021.

DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS – PIEVIENOJIES!

Papildus informācija:

e-pasts: info@dazadiba.lv

tālrunis: 29555338

Dažādība

 

PIETEIKUMS

APLIECINAJUMS

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa