Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā – iesniegumi un atskaites ir jāiesniedz, apliecinājumus var neiesniegt

30. marts. 2020

Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam ārkārtējās situācijas laikā beidzas iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma lēmuma un līguma periods, tad asistenta pakalpojums bez personas iesnieguma automātiski netiek atjaunots vai pagarināts.

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāraksta iesniegums un attālināti jāiesniedz pašvaldības sociālajā dienestā. Iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pašvaldības sociālais dienests izskata viena mēneša laikā, līdz ar to tas sociālajā dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.

Asistentam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, tas būs pamats samaksas aprēķināšanai.

Atskaites ārkārtējās situācijas laikā ir jāaizpilda vienkāršotā veidā un apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim. Atskaišu iesniegšanas procesu sociālajam dienestam ir jāorganizē pēc iespējas attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību katrā pašvaldībā un katrā individuālajā situācijā, ir jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā, kurš organizē atskaišu pieņemšanu.

Lieldienās (12.-31.marts un 1.-14.aprīlis) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.
Piemēram, Pēteris ir izmantojis asistenta pakalpojumu decembrī 40 h, janvārī 50 h, februārī 30 h; vidēji 40 h mēnesī. No 1.-11.martam Pēteris ar apliecinājumiem atbilstoši viņam piešķirtajiem pasākumiem ir izmantojis 18 h, tātad periodā no 12.-31.martam viņam pieejamas 22 h (40-18=22).

Ministrija arī ir nosūtījusi aicinājumu sociālajiem dienestiem atskaišu nodošanu par asistenta pakalpojumu organizēt iespēju robežās izvairoties no saskarsmes klātienē. Ja pašvaldībā ir nodrošināta iespēja asistentiem atskaites iesniegt elektroniski, tad primāri ir izmantojams šāds atskaišu iesniegšanas veids. Ja atskaites elektroniski nav iespējams iesniegt, tad sociālie dienesti ir lūgti informēt asistenta pakalpojuma sniedzējus, ka atskaites ir iesniedzamas slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu un nogādāt to sociālajā dienestā (vai citā jūsu organizētā vietā), kurā sociālais dienests ir izvietojis atsevišķu kasti atskaitēm.

Ja atskaitēm ir paredzētas noteiktas formas veidlapas un pieņemšanas-nodošanas akti, tad dienesti ir aicināti šīs veidlapas novietot brīvi pieejamā vietā, vienlaikus rodot iespēju nodrošināt aplokšņu pieejamību.

Asistenta atskaites

http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91678-par-asistenta-pakalpojuma-atsk

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa