Projekts "Universālais dizains nākotnei"
Kopš 2014. gada novembra apvienība "Apeirons" realizē Eiropas Ekonomikas zonas līdzfinansētu projektu "Universālais dizains nākoteni". Projekts fokusēts uz universālo dizainu kā jaunu pieeju un jaunu domāšanu, kas Rietumeiropas valstīs tiek attīstīts jau vairākus gadu desmitus, bet Latvijā šis termins ir salīdzinoši jauns. Projekta mērķis ir uzlabot ne tikai cilvēku ar invaliditāti dzīvi, izmantojot Universālā dizaina pieeju, bet arī izplatīt universālā dizaina idejas, lai tās kļūtu saprotamas un pieņemamas ikvienam iedzīvotājam.

Kopš 2014. gada novembra apvienība "Apeirons" realizē Eiropas Ekonomikas zonas līdzfinansētu projektu "Universālais dizains nākoteni". Projekts fokusēts uz universālo dizainu kā jaunu pieeju un jaunu domāšanu, kas Rietumeiropas valstīs tiek attīstīts jau vairākus gadu desmitus, bet Latvijā šis termins ir salīdzinoši jauns. Projekta mērķis ir uzlabot ne tikai cilvēku ar invaliditāti dzīvi, izmantojot Universālā dizaina pieeju, bet arī izplatīt universālā dizaina idejas, lai tās kļūtu saprotamas un pieņemamas ikvienam iedzīvotājam.

Projekts ilgs 18 mēnešus un projekta laikā paredzētas sekojošas aktivitātes:

"Universālā dizaina" apmācības

Apmācību programma paredzēta divās daļās, katra 5 dienas. Apmācības tiks veidotas sadarbībā ar Norvēģijas Universālā dizaina speciālistiem no Norvēģijas neredzīgo un vājredzīgo asociācijas. Apmācības tiks organizētas tā, lai dalībnieki varētu iekļauties ikvienā rīcībpolitikas realizācijas stadijā un prastu orientēties ikvienā tās posmā.

Jaunas pieredzes apgūšana

Projekta ietvaros veiksmīgākājiem apmācību dalībniekiem būs iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģijas pilsētu Kristiansand. Tā būs iespēja dalīties savstarpējā pieredzē, apgūt jaunus paņēmienus, jaunas prasmes un iemaņas, kā arī veidot urpmākus sadarbības plānus un attīstīt jaunas kopējas idejas. Vizītes laikā notiks gan prakstiska Universālā dizaina izpēte pilsētvidē, kā arī tikšanās ar vietējās pašvaldības darbiniekiem, lai runātu par pilsētvides attīstības nozīmi un Universālā Dizaina nozīmi tajā.

Universālais Dizains darbībā

Projekta dalībniekiem patstāvīgi būs jāveic Universālā Dizaina un vides pieejamības auditi un konsultācijas, jāorganizē tikšanās, jāveic apsekojumi. Apkopotie dati būs arī palīdzoši apvēnības "Apeirons" aplikācijas Mapeirons interaktīvās kartes papildināšanai. Šīs aktivitātes noslēgumā katrā iesaistītajā pašvaldībā piedāvāsim rīcības programmu "Pieejamā pašvaldība", kurā noteiksim galvenos rīcības virzienus un nepieciešamās darbības. Tāpat katrā no iesaistītajām pašvaldībām organizēsim sabiedriskas kampaņas, kuru mērķis būs popularizēt Universālā Dizaina un vides pieejamības idejas.

Metodoloģija un ieteikumi

Balstoties uz apkopotās pieredzes bāzes, izstrādāsim Universālā Dizaina auditu metodoloģiju un kritērijus tā īstenošanai. Tāpat veiksim esošās likumdošanas analīzi un izstrādāsim konkrētus ieteikumus situācijas uzlabošanai Universālā Diziana un vides pieejamības jomā.

Projekta ieguvumus projekta noslēgumā 2016. gada pavasarī prezentēsim noslēguma konferencē, kurā aicināsim piedalīties atbildīgos nozares pārstāvjus.

 

EEZ_SIF_AP_kopejs.jpg

 

 

 


Komentāri
Justin
2018-07-09 03:08:06
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Justin
2018-07-09 03:08:06
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Vārds: *
Komentārs: *