Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem veidos jaunu psihosociālo rehabilitācijas pakalpojumu

11. janvāris. 2022

Papildināti Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas nosacījumi, kas tagad paredz, ka ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšanas pilotprojektā tiek iesaistīts lielāks pašvaldības sociālo dienestu speciālistu, kuri nodrošina …

Papildināti Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas nosacījumi, kas tagad paredz, ka ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšanas pilotprojektā tiek iesaistīts lielāks pašvaldības sociālo dienestu speciālistu, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu, skaits, kā arī visas pašvaldības.

Par nedaudz vairāk nekā miljonu eiro ir palielināts arī projekta finansējums. Tas ļaus paplašināt ģimenes asistenta pakalpojuma pieejamību, kā arī pilnvērtīgi un plānotajā apmērā īstenot projekta ietvaros paredzētos metodiku darbam ar dažādām klientu grupām, sociālā darba kopienā un vadības kvalitātes modeļa ieviešanas pilotprojektus.

Minētās izmaiņas paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”, kas otrdien, 11. janvārī pieņemti valdības sēdē.

Valdības sēdē pieņemti arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi” .

Tie paredz, ka projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  tiek papildināts ar jaunu atbalstāmo darbību. Darbības ietvaros tiks izstrādāts psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (autiskā spektra traucējumiem), kuriem ir noteikta invaliditāte un viņu likumiskiem pārstāvjiem vai audžuģimenei.  Šī pakalpojuma ieviešanai tiks īstenots izmēģinājuma projekts, iesaistot vismaz 300 cilvēkus visā Latvijā. Projekta finansējums palielināts par 390 tūkstošiem eiro un tā īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023. gada beigām.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa