Uz COVID-19 krīzes laiku plānots noteikt elastīgākus bezdarbnieka statusa iegūšanas nosacījumus

9. aprīlis. 2020

Papildus jau pieņemtajiem atbalsta mehānismiem, politiķi vienojušies par vēl vairākiem pasākumiem ārkārtas situācijas laikā.

Tostarp, plānots noteikt elastīgākus nosacījumus bezdarbnieka statusa piešķiršanai, kā arī bezdarbniekiem ļaut uz laiku līdz četriem mēnešiem kļūt par darba ņēmēju vai pašnodarbināto.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) uzsver, ka valsts apņēmusies palīdzēt ikvienam grūtībās nonākušam cilvēkam un valdība atbalsta pasākumus vēl paplašinās un pilnveidos:

“Ārkārtas situācijas laikā vairāki tūkstoši cilvēku jau saņēmuši valsts palīdzību. Vienlaikus tiek meklēti risinājumi, lai bez iztikas līdzekļiem nepaliktu arī tie, kuriem pēc pašreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sociālās garantijas nepienākas.”.

Grozījumi “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” paredz līdz 2020. gada beigām ļaut iegūt bezdarbnieka statusu tām personām, kuras, zaudējot darba ņēmēja statusu vienlaikus bijušas arī mikrouzņēmuma īpašnieks vai pašnodarbinātais, kurš ir izvēlējies mikrouzņēmuma nodokļa samaksu un kura mikrouzņēmumam nav apgrozījuma, vai pašnodarbinātais, kurš negūst ienākumus.

Grozījumi “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” paredz arī pagarināt laiku, kurā, nezaudējot bezdarbnieka statusu (šai laikā gan pārtraucot bezdarbnieka pabalsta izmaksu), darba meklētājam ļauts īslaicīgi strādāt. Līdzšinējo 60 dienu vietā šo periodu plānots pagarināt līdz 120 dienām. Tas bez darba palikušajiem ļaus iesaistīties īslaicīgos darbos, piemēram, sezonālajos darbos lauksaimniecībā, lai nopelnītu iztiku pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī saglabātu saikni ar darba tirgu, un pēc tam nepieciešamības gadījumā atgriezties bezdarbnieka statusā, kas ļautu turpināt saņemt atbalsta pakalpojumus Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī bezdarbnieka pabalstu.

Izmaiņas plānots pieņemt 9. aprīļa valdības sēdē un tās pēc tam vēl jāapstiprina Saeimai.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91772-uz-covid-19-krizes-laiku-planots-noteikt-elastigakus-bezdarbnieka-statusa-iegusanas-nosacijumus

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa