SIVA piedāvā jaunu rehabilitācijas kursu pēc ārstēšanās slimnīcā

13. decembris. 2022

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā jaunu rehabilitācijas kursu personām, kuras pēc ārstēšanās slimnīcā jau ir izgājušas medicīnisko rehabilitāciju stacionārā vai dienas stacionārā. Būtiski, ka rindas šim rehabilitācijas kursam vēl nav izveidojušās, tāpēc, piesakot pakalpojumu, to var saņemt nekavējoties.

Rehabilitācijas kurss ir svarīgs, lai ikviena persona pēc ārstēšanās spētu pēc iespējas veiksmīgāk atgriezties darbā un integrēties sabiedrībā, turklāt, lai sasniegtu labākus rezultātus, SIVA iesaka rehabilitāciju uzsākt pēc iespējas ātrāk.

Rehabilitācijas pakalpojums ietver valsts apmaksātu novērtēšanu un individuālā rehabilitācijas plāna sagatavošanu, kam seko konsultācijas un nodarbības grupā vai individuāli ar dažādiem speciālistiem, medicīniskā uzraudzība un aprūpe, ārstnieciskās procedūras, kā arī izglītojoši brīvā laika pavadīšanas pasākumi. Visas rehabilitācijas laikā pacientiem tiek nodrošināta arī izmitināšana, ēdināšana un speciālistu atbalsts.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina cilvēkus interesēties par iespējām saņemt pakalpojumu pie ārstējošajiem ārstiem un slimnīcas fizikālās rehabilitācijas medicīnas ārstiem. SIVA jau ir informējusi ārstniecības iestādes par rehabilitācijas pakalpojuma pieejamību, aicinot slimnīcas ārstus informēt pacientus par rehabilitācijas kursa pieejamību un sniegt nosūtījumu.

Šobrīd personu atlasi rehabilitācijai veic medicīniskās rehabilitācijas iestādes un ārstējošie ārsti. Pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas personas var pieteikties rehabilitācijas kursam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, iesniedzot dokumentus Sociālajā dienestā. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izvērtē iesniegtos dokumentus un piešķir rehabilitācijas pakalpojumu.

Infografika-rehabilitacijas sanemsana-SIVA

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa