SIVA organizē studentu uzņemšanu Koledžas studiju programmās:

6. jūlijs. 2020

Pieteikšanās līdz 2020. gada 19. augustam.

„GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU” nepilna laika neklātienes studiju programmā, iegūstot grāmatveža kvalifikāciju (studiju ilgums 3 gadi);
„MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS” nepilna laika neklātienes studiju programmā, iegūstot mārketinga un tirdzniecības speciālista kvalifikāciju (studiju ilgums 3 gadi);
„CILVĒKRESURSU VADĪBAS” nepilna laika neklātienes studiju programmā, iegūstot personāla speciālista kvalifikāciju (studiju ilgums 3 gadi).
Cilvēkiem ar invaliditāti SIVA Koledžā ir iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem!

Papildu informācijai: tālr.29466508; 29118656, e-pasts koledza@siva.gov.lv.
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala.

Papildu informācija par programmām!

http://siva.gov.lv/koledza-progammas.html

http://siva.gov.lv/jaunums/studentu-uznemsana.html

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa