11 Sep

Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēde 11. septembrī

28. augusts. 2019

Aicinām Jūs piedalīties Invaliditātes lietu nacionālās padomes (turpmāk – ILNP) sēdē, kas notiks 2019.gada 11.septembrī plkst.13:00 cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR” (biedrības „Apeirons” telpās) Rīgā, K.Valdemāra ielā 38 k.1 (ieeja no sētas).

ILNP ir konsultatīva institūcija, kas piedalās personu ar invaliditāti integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā un kuras funkcijas ietver valsts, pašvaldību un citu institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu darbību, lai veicinātu, koordinētu un pilnveidotu personu ar invaliditāti integrāciju. ILNP priekšsēdētāja ir labklājības ministre un tās sastāvā ir ekonomikas ministrs, izglītības un zinātnes ministre, veselības ministre, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, sociālie partneri un lielāko personas ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Sēdē tiks skatīti šādi jautājumi:

1. Jautājums par starpinstitucionālās sadarbības stiprināšanu, nodrošinot atbalstu bērniem ar invaliditāti vai ilgstoši slimojošiem bērniem, kuri kavē mācības vai nav reģistrēti izglītības iestādes sarakstos – ziņotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests.
2. Mācību materiālu pieejamība bērniem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem – ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija.
3. Pedagogu sagatavotība strādāt ar bērniem ar dažādiem traucējumiem – ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija.
4. Iestādes, organizācijas paveiktais ANO Konvencijas ieviešanai.
Ziņotāji:
– Latvijas Darba devēju konfederācija;
– Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.
Plānotais sēdes ilgums – divas stundas.

Ja ILNP loceklis nevar piedalīties sēdē, institūcija deleģē citu lemttiesīgu pārstāvi, iesniedzot sekretariātam vēstuli par deleģēto institūcijas pārstāvi.

Papildu informāciju var iegūt, rakstot Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākajai referentei Zandai Beinarei uz e-pastu: Zanda.Beinare@lm.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67021619

Ar cieņu
Zanda Beinare
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā referente
Tālr. 67021619 zanda.beinare@lm.gov.lv

Labklājības ministrija
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa