Saeimas komisijās 16-20. septembrī

13. septembris. 2019

Te jūs varat uzzināt par Saeimas Sociālo un darba lietu u.c. komisiju sēdēs izskatāmajiem jautājumiem:

17. septembrī

10:00. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde

Par pirmsskolas izglītības pieejamību un bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības programmai
Uzaicināti: Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Tiesībsarga, Latviešu valodas aģentūras, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības, Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas un vecāku pārstāvji, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji
Norises vieta: Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 407.telpa

10:00. Sociālo un darba lietu komisijas sēde

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ( 291/Lp13, 2.las)

Uzaicināti:
Labklājības ministrijas, Izglītības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Saeimas juridiskā biroja pārstāvji.
Norises vieta: Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 210.telpa

18. septembrī

10:00. Sociālo un darba lietu komisijas sēde

1.Likumprojekts Grozījumi Darba aizsardzības likumā ( 63/Lp13, 3.las.)
Uzaicināti:
Labklājības ministrijas pārstāvji.
2.Par plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021. gadam.

Uzaicināti:
Labklājības ministrijas pārstāvji.
Norises vieta: Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 210.telpa

Par citu komisiju sēdēm varat uzzināt Saeimas mājaslapā
http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsList?readform

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa