07 Jun

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstība Latvijā – SIVA Koledžai jau 20!

7. jūnijs. 2019

07.jūnijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā norisinās ikgadējā zinātniskā konference – šoreiz par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstību Latvijā 20 gadu laikā.

Zinātnisko konferenci atklāja labklājības ministre Ramona Petraviča, uzsverot, ka: “profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ieviešana ir bijusi atbildīga un tālredzīga rīcība, īstenojot valsts politiku personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības jomā, tādejādi atzīstot nepieciešamību veicināt un aizsargāt visu personu, tostarp ar invaliditāti, cilvēktiesības. Tas ir bijis jauns un būtisks pakalpojums, kas jau tobrīd nodrošināja ANO konvencijas 24. un 25.pantā noteikto – ka personām ar invaliditāti ir tiesības uz izglītību, ka personas ar invaliditāti izglītības sistēmā var iekļauties visos līmeņos, kā arī personām ar invaliditāti ir pieejama veselības rehabilitācija.”

Savukārt SIVA direktore Ilona Jurševska norādīja, ka: “viens no mūsu tuvākās nākotnes izaicinājumiem ir iespēja izvēlēties, kādu ceļu iet tālāk – turpināt iesākto vai strādāt pie mūsdienīgāka un uz rezultātu vairāk orientēta jauna profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma dizaina izstrādes, kas radīs lielākas iespējas un atvērs darba tirgus durvis patiešām motivētiem studentiem.”

Konferencē ar referātiem uzstājas Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes, SIVA un Jelgavas sociālā dienesta pārstāvji, kuri piedāvā ieskatu gan SIVA Koledžas būtiskākajos pagātnes notikumos un attīstībā, gan arī šī brīža aktualitātēs.

Tā piemēram, šobrīd tādās svarīgās programmās kā motivācijas un atbalsta programmās pieaugušajiem un personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, studiju programmā Surdotulki, gan arī aplūko darba prasmju novērtējuma instrumenta jauniešiem “Double OT” pārbaudi praksē. Zinātniskā konference neiztiek arī bez ieskata nākotnē, t.i., personu ar invaliditāti profesionālo iesaisti sociālo mediju platformās – kā nākotnes dzīves perspektīvu, kā arī izskata dizaina universālo aspektu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, reflektējot uz dažādu sociālo grupu vajadzībām, veselības stāvokli un iesaistes iespējām. Rīgas Tehniskās universitātes un SIVA studenti stāsta par prakses vietām un iespējām SIVA Koledžas studentiem, savukārt Jūrmalas Tūrisma informācijas centra pārstāve A.Stramkale dalās ar praktisko pieredzi prakses organizēšanā SIVA studentiem, bet SIA “Questa” pārstāve A.Stikāne – par SIVA Koledžas praktikantu un absolventu profesionālo izaugsmi uzņēmumā.

Zinātniskā konference tās dalībniekiem un klātesošajiem deva visaptverošu ieskatu profesionālās rehabilitācijas attīstībā, kā arī bija kā kārtējais apliecinājums SIVA darbinieku profesionālajam, svarīgajam un nozīmīgajam darbam.

 

Papildus informācija

SIVA kā profesionālās rehabilitācijas sniedzēja ir vienīgā iestāde Latvijā:
– tiek īstenotas dažādas studiju programmas, kas nodrošina izvēles iespējas atrast katram sev piemērotāko un atbilstošāko, un kuras absolvējot ir iespēja integrēties darba tirgū, jo iegūtās kvalifikācijas speciālisti ir pieprasīti;
– kas sniedz iespēju mācīties jebkurā darbspējas vecumā, jo studijas tiek nodrošinātas ne tikai personām ar invaliditāti, bet arī ikvienam, kurš vēlas pilnveidoties, mainīt kvalifikāciju vai iegūst jaunas zināšanas un prasmes;
– ir pielāgotas telpas, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu brīvu pieeju izglītības ieguvei;
– tiek sniegts atbalsts, lai atvieglotu efektīvāku izglītības ieguvi, lai motivētu turpināt iesākto un nodrošinātu veselības uzlabošanu/ saglabāšanu tiem, kam tas ir vajadzīgs;
– tiek veikta profesionālās piemērotības noteikšana, lai spētu katrai personai ar invaliditāti piemeklēt tās interesēm, veselības stāvoklim, spējām, kā arī iepriekš iegūtajām zināšanām un pieredzei atbilstošāko studiju programmu;
– tiek nodrošināta atbalsta sniegšana gan prakses vietu meklēšanā, gan iekārtošanai darba vietā.

SIVA Koledžas studiju virzieni un programmas:

1. Studiju virziena “Ekonomika” .
Programmas:
• Grāmatvedība un nodokļi;
• Mārketings un tirdzniecība.

2. Studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” .
Programmas:
• Informācijas tehnoloģijas;
• Lietišķo sistēmu programmatūra.

3. Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.
Programma: Cilvēku resursu vadība.

4. Studiju virziena “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”.
Programma: Viesnīcu servisa vadība.

5. Studiju virziena “Tulkošana”.
Programma: Surdotulks.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa