21. aprīlī Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) izglītības iestādēs – Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā notiks Atvērto durvju diena.

15. aprīlis. 2018

No pulksten 10:00 - 15:00 Slokas ielā 68 un Slokas ielā 61, Dubultos, Jūrmalā, skolēni, vecāki, izglītības speciālisti, sociālie darbinieki un citi interesenti varēs iepazīties ar SIVA piedāvātajiem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apgūstamajām izglītības programmām, mācību procesu, prakses organizēšanas kārtību, iespējām saņemt atbalstu karjeras veidošanā, brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Šogad interesentiem būs iespēja tikties ar Koledžas un  Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņu un studentu pašpārvaldes dalībniekiem. Tiks piedāvāts ne tikai iepazīties ar informāciju, bet arī piedalīties vairākās darba grupās. Tā, piemēram, darba grupā “Esi vesels!” interesenti varēs iepazīties ar SIVA medicīnas personālu un uzzināt par tā lomu piemērotas profesionālās izglītības programmas un profesijas izvēlē. Savukārt darba grupā “Dzīves ceļa kompass!” SIVA psihologi un karjeras konsultanti palīdzēs saprast un izzināt savas attīstības ceļus turpmākai karjeras izaugsmei.
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir iespēja iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, savukārt SIVA Koledžā – pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, mācības ir bez maksas.

Līdztekus iespējai iegūt izglītību, valsts nodrošina arī bezmaksas veselību uzlabojošas vai nostiprinošas procedūras, dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu trīs reizes dienā, kā arī transportlīdzekļa vadītāju apmācības. SIVA Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola atrodas skaistā, klusā vietā Jūrmalā, vide un telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Mācību laikā tiek nodrošināta iespēja izmantot mūsdienīgu mācību bibliotēku, kā arī tiek piedāvātas daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas – vokālais ansamblis, sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tematiskie vakari u. c.

Mācību iespējas SIVA ir elastīgas un piemērotas dažādiem iepriekšējās izglītības līmeņiem. Pieejamas dažādas mācību formas – klātiene un neklātiene.

Pirms mācību uzsākšanas cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti tiek sniegts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums, kas ilgst līdz desmit dienām. Tā laikā SIVA speciālisti izvērtē cilvēka vēlmes, veselības stāvokli, zināšanas un iemaņas, palīdzot izvēlēties piemērotāko profesiju un mācību formu. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta, un tā saņemšanas laikā tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā Jūrmalā un  – ēdināšana.

Atvērto durvju dienas darba kārtību skatīt šeit.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa