Papildu rekomendācijas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām jaunu masveida saslimšanas gadījumu ar COVID-19 novēršanai

21. maijs. 2020

Rekomendācijas ir vērstas uz to, lai sekmētu Veselības inspekcijas pārbaudēs par institūciju atbilstību epidemioloģiskās drošības prasībām konstatēto trūkumu novēršanu, kā arī gatavotos karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai.

Attiecīgi, lūdzam visu institūciju vadītājus neatliekami veikt šādus pasākumus:

  1. Izveidot papildu izolācijas telpas, nosakot maksimālo izolācijas telpu ietilpību (cik klientus var ievietot), ņemot vērā iespējas nodrošināt atsevišķu sanitāro mezglu, kā arī telpu darbiniekiem.
  2. Papildus izvērtējot iespējas nodrošināt ēdiena sadali (t.sk. nodrošinot vienreizlietojamos traukus), individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk – IAL) un dezinfekcijas līdzekļu (turpmāk – DL) pieejamību gan darbiniekiem, gan klientiem, atsevišķu uzkopšanas inventāru, atkritumu tvertnes, DL telpu dezinfekcijai, kā arī bīstamo atkritumu savākšanu un veļas mazgāšanu u.c.
  3. Nodrošināt klientu, kuri atgriežas pēc stacionēšanas ārstniecības iestādē, izolāciju uz 14 dienām veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.
  4. Nodrošināt klientu, kuri, neievērojot noteikto karantīnu, ir atstājuši institūcijas teritoriju un ir tikušies ar trešajām personām, izolāciju uz 14 dienām veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.
    Nodrošināt, ka klientus, kuriem ir plānots diagnostisks vai laboratorisks izmeklējums ārstniecības iestādē, pavada ārstniecības persona vai darbinieks, kurš ir apmācīts IAL un DL lietošanā, ievērojot drošības pasākumus gan klientam, gan darbiniekam, t.sk. nodrošinot IAL un DL pieejamību.
  5. Nodrošināt darbinieku (aprūpē iesaistīto un veselības aprūpes) skaita pietiekamību, vienlaikus izvērtējot iespējas institūcijas darbiniekiem noteikt papildu pienākumus, ja klientu tiešajā aprūpē iesaistītie darbinieki darbnespējas dēļ nevar nodrošināt klientu aprūpi.
  6. Veidot IAL un DL uzkrājumus, īpašu uzmanību pievēršot tiem IAL, ko nenodrošina centralizētās valsts piegādes.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91831-papildu-rekomendacijas-ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-institucijam-jaunu-masveida-saslimsanas-gadijumu-ar-covid-19-noversanai

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa