Ložu šaušanas sacensības 03.04.2019. Tukumā

26. februāris. 2019

Latvijas 2019.gada 2.posms kausa izcīņā atklātajā ložu šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem -cilvēkiem ar invaliditāti.

NOLIKUMS
2019.gada 3.aprīlis pl. 9:30
Mērķis un uzdevums:
Sports un sporta aktivitātes ir jāatzīst par vienu no svarīgākajiem integrācijas faktoriem cilvēkiem ar invaliditāti.
Popularizēt ložu šaušanas sporta veidu un aktivizēt šaušanas sporta nodarbības invalīdu vidū, noskaidrot labākos šāvējus republikā.

Sacensību laiks, vieta un vadība:
Sacensības notiks 03.04.2019. Latvija,Tukuma šautuvē, Melnezera ielā 1, sacensību sākums,
starts pulkst.09:45. Ierasties pl.9:30. Galvenais tiesnesis un punktu sk.:D.Tamenieks, S.Sokolova, M.Bivainīte.

Sacensību dalībnieki:
Sacensībās var piedalīties individuāli vai komandās, komandas sastāvā – divi dalībnieki.
Piedalās: Invalīdi, invalīdi no sporta klubiem un invalīdu biedrību biedri. Arī tiesnesis drīkst piedalīties vingrinājumos. Līdzi ņemt maiņas apavus!

Vingrinājumi:
Šaušana ar pneimatisko ŠAUTENI, šauj ar atklāto tēmekli(kalibrs 4.5 mm):
Sievietēm PŠ-40(40 šāvieni), distance 10 m.
Vīriešiem PŠ-40(40 šāvieni), distance 10 m.
Visi dalībnieki šauj bez statīva no rokas – atbalstot elkoņus uz galda.
Dalībnieki ar Tetrapleģiju šaujot drīkst izmantot statīvu.
Šaušana ar pneimatisko PISTOLI.
Sievietēm PP–60(60 šāvieni), distance 10 m.
Vīriešiem PP–60(60 šāvieni), distance 10 m.
Nepieciešamības gadījumā atļauts izmantot asistentu – mērķu mainīšanai, ieroču pielādēšanai.

Vērtējums/ Apbalvošana:
Tiks apbalvoti individuāli dalībnieki no 1.- 3. vietai un komandas. PP un PŠ kategorijā, tiks vērtēti vīrieši un sievietes atsevišķi./Gada nogales sacensībās (decembrī) tiks apbalvoti labākie šāvēji 2019.g. kopvērtējumā/.

Dalībnieku pieteikšanās:
Pa e-pastu – atklata.sausana@inbox.lv  , Margita mob. 26999502, Artis mob.  29690595.
Pieteikties līdz 01.04.2019. vai starta vietā, ja būs dalībnieku vietas.Par savu veselības stāvokli ir atbildīgi paši dalībnieki.
Par dalību sacensībās – no 3,- EUR (mērķiem, apbalvošanai, pateicībai u.c.).
Mājas lapa: www.atklatasausana.1s.lv 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa