27 Sep

Taku orientēšanas sacensības Ventspilī 27.un 28. septembrī

13. septembris. 2019

Taku orientēšanas sacensībās gaidīti cilvēki ar invalidītāti. Kustību traucējumi nav šķērslis!

Laiks un vieta
2019. gada 27. – 28. septembris, Ventspils.
Sacensību centrs
Piejūras kempigs, Adrese: Ventspils. Vasarnīcu ielā 56
https://manakarte.kartes.lv/karte/?key=MK_16
Mērķis un uzdevumi
– Papildināt EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS’2019 un LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS NAKTS’2019 programmas;
– Popularizēt Taku orientēšanās (turpmāk „Taku-O”) sacensības, kā vienu no visaptverošākajām orientēšanās sporta disciplīnām un kā vispārskatāmāko sociālās integrācijas piemēru;
– Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām;
– Noskaidrot individuāli spēcīgākos orientieristus Paralimpiskajās un Atklātajā grupā;
– Noskaidrot spēcīgākās Paralimpiskās komandas;
Rīkotāji un vadība
Sacensības rīko Latvijas Orientēšanās federācijas Taku-O komisija sadarbībā ar Ventspils sporta pārvaldi, biedrībām “Ziemeļkurzeme OK”, „Taciņa” un citiem pasākuma labvēļiem.
Galvenais tiesnesis Jānis Bergs
Dalībnieki
Sacensībās pielaidīs jebkuru Latvijas iedzīvotāju un viesus no citām valstīm. Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma
Dalībnieku grupas:
Paralimpiskā „ELITEs” grupa (PE) – lietpratēji;
Paralimpiskā „B” grupa (PB) – iesācēji;
Paralimpiskā „J” grupa (PJ) – jaunieši 2003.gadā dzimušie un jaunāki;
Atklātā „ELITEs” grupa (AE) – dalībnieki, kuru fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai;
Atklātā „B” grupa (AB) – iesācēji kuru fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai un jebkuras citas orientēšanās sporta disciplīnas (O’skrējienā, Velo-O un O’slēpojumā) pieredze ir mazāka par vienu gadu;
Atklātā “J” grupa (AJ) – jaunieši 2003.gadā dzimušie un jaunāki, kuru fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai;
Piezīme:
– Par Paralimpiskās grupas dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kuriem dažādas invaliditātes dēļ (t.sk. arī ar ārēji neredzamām pazīmēm), pārvietošanās notiek ar fizisko piepūli vai lietojot pārvietošanās palīglīdzekļus (braucāmkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalstu
u.c.) un to ir apstiprinājuši, sekretariātā uzrādot ģimenes ārsta izziņu, bet Latvijas izlases kandidāti un citu valstu dalībnieki Starptautiskās orientēšanās federācijas apstiprināto medicīnisko sertifikātu.

– Par Atklātās grupas dalībniekiem tiek uzskatīts jebkurš, kam fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai un interesē orientēšanās sporta disciplīnu daudzveidība. Paralimpiskās komandas Klubu (kolektīvu) komandas veido ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki, neatkarīgi no individuālās starta grupas.

Programma

 

27. septembris – VISLATVIJAS ORIENTĒŠANĀS NAKTS ‘2019 un MĒNESNĪCAS TAKA’2019

Tūtīt pēc tumsas iestāšanās, apm. no pl 19 30 – Starts Pre-O distancē diennakts tumšajā laikā. NEAIZMIRSTI PAŅEMT LĪDZI LUKTURĪTI!

28. septembris

Sacensību centrs Mazbānīša dzelzceļa stacijā “MUZEJS” Ieeja tikai pa muzeja Z vārtiem. Skat. zemāk shēmā.
no pl 11 00 līdz pl 11 20 – dalībnieku reģistrācija un informācija;
no pl 11 20 līdz pl 11 29 – vietu ieņemšana Mazbānītī.
– Pre-O no Mazbānīša
– Foto-O
– Pre-O garā distance
Īpaši nosacījumi un distanču veikšanas kārtība
– Sakarā ar to, ka orientieristiem paredzētajā Mazbānīša vagonā vietu skaits ir stingri limitēts, lūgums strikti ievērot iepriekšējās pieteikšanās kārtību (skat. šī nolikuma sadaļā “Pieteikumi”);
Starts no stacijas “Muzejs” pl 11 30 – Finišs stacijā “Kalns” pl 11 55 ;
Liela dalībnieku skaita gadījumā, tiks organizēts Otrais starts no stacijas “Muzejs” pl 12 30 – Finišs stacijā “Kalns”
pl 12 55 .
– Stacijā “Kalns” dalībnieks saņem maršruta karti ar fotogrāfijām un dodas Foto-O distancē;
– Foto-O distances finišs vienlaicīgi ir arī Pre-O distances starta vieta.
Apm. pēc pl 16 00 – Apbalvošana.
Vērtēšana
Individuāli Pre-O distancē dalībnieku rezultātus vērtēs, vadoties pēc Latvijas Taku – O, spēkā esošajiem sacensību noteikumiem un pēc šī nolikuma.
Taku-O daudzcīņā (Pre-O no Mazbānīša + Foto-O + Pre-O distance) dalībnieka rezultātu vērtēs, summējot visus iegūtos punktus par pareizajām atbildēm. Vienādu punktu skaita gadījumā, dalībnieka rezultātu noteiks pēc Pre-O distances Laika KP tīrā laika (t.i. bez soda sekundēm) sekunžu summas.
Galvenai tiesnešu kolēģijai kopā ar LOF Taku-O komisiju sacensību laikā, vajadzības gadījumā, ir tiesības noteikt citus individuālās vērtēšanas kritērijus.
Paralimpisko komandu vērtējums
Komandai ieskaiti dod divu labāko Paralimpisko dalībnieku, Taku-O daudzcīņas rezultātu summa.
Apbalvošana
Individuāli, katrā grupā, par izcīnītajām pirmajām trīs vietām:
– Pre-O nakts un atsevišķi dienas distancēs apbalvos ar medaļām;
– Taku-O daudzcīņā katrā grupā, par uzvarētājus apbalvos ar diplomiem un piemiņas balvām. Par 2. un 3.vietu ar
diplomiem
Paralimpiskās komandas, pirmo trīs vietu ieguvējus, apbalvos ar Ventspils Paralimpiskajiem kausiem un diplomiem.
Pieteikumi
Pieteikumi, aizpildot īpašu veidlapu iesniedzami līdz 2019.gada 25.septembrim pl 24 00
Lai lejupielādēt pieteikuma veidlapu ir jāspiež ŠEIT
https://okzk.lv/taku-o/
Finanses
Dalības maksa:
PE un AE grupās – 5 EUR par katru dienu;
Draudzīgās atlaides:
PB un AB grupā – 2 EUR par katru dienu;
Bez maksas starts:
– jauniešiem (2003. g.dz. un jaunāki) PJ un AJ grupām
– Nodibinājuma “Cimdiņš” bērniem, viņu vecākiem, darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
– Sacensību rīkotāju sadarbības partneriem un palīgiem.
Samaksai ar pārskaitījumu, rēķinus pieprasīt OK “Ziemeļkurzeme” vadītājam Aigaram Vārnam.

Tālrunis: 27037985 E-pasts: niec@inbox.lv
Citi nosacījumi un dalībnieku uzņemšana
Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un arī par drošību distancē.
Sacensību laikā Ventspils ielās ceļu satiksme netiks apturēta, orientējoties pa ielām un tās šķērsojot strikti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Kolektīviem vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).
Nakšņošanas iespējas:
Piejūras kempingā. Vairāk informācijas šajā saitē:
http://www.camping.ventspils.lv/
Citas nakšņošanas iespējas Ventspilī šajā saitē:
https://www.visitventspils.com/lv/kur-palikt/
Sīkāka informācija būs sacensību dienā uz informācijas stenda.
Citus jautājumus, kas saistīti ar sacensībām, rakstīt uz e-pastu
Adrese: orient.navigator@gmail.com
Mīļi gaidīsim Ventspilī!

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa