LISF čempionāts pauerliftingā 2018.gada19.maijā Ķeizarmežā

15. aprīlis. 2018

Sportisti kuri būs pieteikušies Paralimpiskai sporta dienai, būs arī vienlaicīgi pieteikušies LISF čempionātam .Kā arī var pieteikties caur info kas ir LISF čempionāta pauerliftinga nolikumā.

Latvijas Invalīdu sporta federācijas (LISF) čempionāts pauerliftingā
1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt sportu, noskaidrot labākos sportistus.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiks 2018. gada 19. maijā Rīgā Ezermalas ielā 30. Sporta kompleksā Ķeizermežs.
Reģistrēšanās no plkst. 12:40, svēršanās no plkst. 12:50.
Sacensību sākums plkst. 13:00.
3. Organizācija un vadība.
Sacensības organizē Latvijas Invalīdu sporta federācija sadarbībā ar Latvijas Paralimpisko komiteju un vada pauerliftinga sekcija.
4. Dalībnieki.
Sacensībās drīkst piedalīties dalībnieki ar invaliditāti. Neskaidrību gadījumā jāuzrāda apstiprinošs dokuments.
Izdevumus saistītus ar piedalīšanos sacensībās sedz paši sportisti vai komandējošā organizācija.
Sievietes un vīriešus vērtē individuāli, katram dalībiekam ir atļauti 3 piegājieni katram savā svara kategorijā.
5. Pieteikšanās. Pieteikšanās notiks pa e-pastu: a_cempions_a@inbox.lv vai zvanot Aigaram Apinim uz mob. tālr. nr. 29183746. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas datums. Pieteikšanās līdz 2018. gada 15. maijam.
Par savu veselības stāvokli sacensībās atbild paši dalībnieki vai viņu pavadoņi.
Piezīme: Katram dalībniekam jābūt sacensībām atbilstošam sporta apģērbam un inventāram.
6. Vērtēšana un apbalvošana.
Tiks apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji ar LISF čempionāta medaļām katrā svara kategorijā. Ja nebūs pietiekami dalībnieku skaits svara kategorija tad svara kategorijas apvienos un rēķinās rezultātu pēc koeficenta. Sievietes un vīrieši tiks apbalvoti atsevišķi. Iespējama papildus apbalvošana.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa