Sporta festivāls “Nāc un sporto sev par prieku” 14. novembrī

29. oktobris. 2018

Arī šogad Elektrum Olimpiskajā centrā notiks tradicionālais Bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta festivāls „Nāc un sporto sev par prieku!”

Nolikums
I. Mērķi un uzdevumi
1. Iepazīstināt dalībniekus ar dažādām sporta aktivitātēm, kas ir piemērotas bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.
2. Radīt iespēju katram pasākuma dalībniekam iesaistīties pielāgotās fiziskās aktivitātēs.
3. Motivēt arī turpmāk ikdienā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
4. Atzīmēt Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas 25 gadu darbību.
II. Vieta un laiks
5. Sporta festivāls notiks 2018. gada 14. novembrī plkst. 11-00 SIA „Elektrum Olimpiskais centrs” sporta bāzē, Rīgā, Grostonas ielā 6 b.
III. Vadība
6. Sporta dienu organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un LR IZM atbalstu.
IV. Dalībnieki
7. Sporta dienā piedalās Rīgas bērni un jaunieši ar invaliditāti un uzaicinātie ciemiņi no citām Latvijas pilsētām.
8. Dalībnieku vecums no 8 līdz 35 gadiem.
9. Sporta dienas dalībnieki ierodas sporta tērpos un sporta apavos.
V. Sacensību programma
10.Dalībnieku reģistrācija no plkst.10-30.
11. Sporta dienas atklāšana: 11-00
11. 1. Sporta aktivitātes: no plkst. 11-15 līdz plkst. 14-00
12. Disciplīnas:
12. 1. Individuālas sporta aktivitātes ar dažādu sporta disciplīnu elementiem. Skat. pielikumā Nr. 1.
13. Plkst. 14-00 – apbalvošana.
VI. Organizācija
14.Sporta pasākumā tiesnešu darbu veiks LSPA studenti un Juglas vidusskolas skolēni.
VII. Apbalvošana
15. Dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām.
VIII. Pieteikumi
16. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 5. novembrim e-pasts aija@asports.lv , tālr. 29203488.
17. Par savu veselības stāvokli sacensībās atbild paši dalībnieki vai viņu pavadoņi. Pasākuma vietā dežurēs medmāsa, kas nepieciešamības gadījumā sniegs medicīnisko palīdzību.
18.Ēdināšanu pasākumā nenodrošinām. Lūdzam dalībniekiem paņemt līdz dzeramo ūdeni.
19. Papildus informācija pa tālr. 29203488 vai aija@asports.lv.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa