Liepājā vairākās sociālajās mājās uzstādītas taktilās informācijas zīmes

10. oktobris. 2018

Lai palīdzētu personām ar redzes traucējumiem iekļauties sabiedrībā, Liepājas pašvaldība, pilnveidojot infrastruktūru, uzstādījusi 21 papildu taktilo informācijas zīmi vairākās sociālajās ēkās.

Taktilās informācijas zīmes ietver informāciju latviešu valodā ar taktiliem, iztaustāmiem burtiem, Braila rakstā un piktogrammu. Taktilās zīmes ir gatavotas, balstoties uz universālā dizaina principiem un veidotas tā, lai tās būtu noderīgas un kalpotu ne tikai vājredzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem, bet arī ikvienam, kam nepieciešams orientēties telpā. Zīmes ir veidotas kontrastējošas, lai tās varētu pamanīt gan vājredzīgi cilvēki, gan bērni, vecāka gada gājuma cilvēki un ikviens, kas atrodas telpā.

Papildu zīmes uzstādītas veco ļaužu dzīvojamajā mājā Ganību ielā 135/141, sociālajā dzīvojamajā mājā Flotes ielā 14, dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20, kā arī sociālajā dzīvojamajā mājā Ģenerāļa Baloža ielā 1.

Finansējums taktilo informācijas zīmju uzstāšanai ņemts no Eiropas Savienības finansēta projekta “Saredzi citādāk”. Kopumā projekta gaitā Liepājas pilsētas publiskajās un sociālajās ēkās uzstādīta 71 taktilā informācijas zīme. Kopējais projekta finansējums ir 493 044 eiro.

Zīmju dizains un to funkcionalitāte veidota, sadarbojoties ar cilvēkiem ar vājredzību un redzes invaliditāti.

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, kā arī pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību.

Tāpat projekta gaitā Liepājas Neredzīgo biedrībā tiek organizētas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti, pilsētā uzstādītas četras divu metru platas laipas izejās uz pludmali, tiks uzstādītas piecas metāla taktilās kartes pilsētvidē, organizēti informatīvi publiski pasākumi saistībā ar redzes invaliditātei aktuālām tēmām, kā arī tiks veidota īsfilma par projekta laikā paveikto.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa