Liepājā cilvēki ar redzes traucējumiem un invaliditāti var pieteikties sociālās pilnveides nodarbībām

15. aprīlis. 2018

Liepājas pašvaldība, īstenojot projektu "Saredzi citādāk", no 1. maija turpinās organizēt bezmaksas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti, kurām iespējams pieteikties Liepājas Neredzīgo biedrībā.

Nodarbībām var pieteikties cilvēki ar redzes traucējumiem un invaliditāti, kā arī personas ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.

Nodarbību dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas mājturībā un dārza darbos, mājamatniecības, datorapmācības nodarbībās, tāpat notiks apmācības par pilsētvides pieejamību Liepājā.

Nodarbības atbilstoši to veidam norisināsies Liepājas Neredzīgo biedrībā un sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs” Pāvilostas novadā. Apmācības par Liepājas pilsētvides pieejamību notiks pilsētvidē.

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa