Latvijas Jaunā teātra institūts izsludina konkursu pieejamības projekta vadītāja vakancei uz noteiktu laiku

4. marts. 2021

Piedāvājam darbu nelielā nevalstiskā un nekomerciālā projektu organizācijā, kas strādā laikmetīgā teātra, deju un citu skatuves mākslas formu jomā vietējā un starptautiskā līmenī. Pieteikšanās pieejamības projekta vadītāja pozīcijai līdz 21. martam.

Biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts” (LJTI) organizē vienreizējus (viesizrādes, izrāžu producēšana) un ilgtermiņa (starptautiskais Jaunā teātra festivāls “Homo Novus”, Latvijas izrāžu skate, izglītības programmas, informācijas aprite, starptautiskā sadarbība) projektus un pasākumus, aktīvi reaģējot uz procesiem un vajadzībām Latvijā un Eiropā. LJTI paplašina teātra radīšanas, izplatīšanas un uztveres robežas un veicina daudzveidīgas, inovatīvas, atbildīgas un neatkarīgas profesionālās skatuves mākslas attīstību Latvijā.

Laikā no šī gada aprīļa līdz oktobrim LJTI ciešā sadarbībā ar organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, īstenos projektu vides, infrastruktūras un māksliniecisko procesu pieejamības veicināšanai. Tā īstenošanai LJTI izsludina konkursu pieejamības projekta vadītāja vakancei.

Pieejamības projekta vadītājs būs atbildīgs par četru semināru īstenošanu māksliniekiem un skatuves mākslas profesionāļiem, festivālu kuratoriem, producentiem un brīvprātīgajiem.

Pieejamības semināru mērķi – izvērtēt esošo situāciju (veikt auditorijas un sociālo grupu izpēti, apzināt to nepieciešamības, iespējamos riskus un risinājumus) un noteikt, kā padarīt pieejamāku kultūras infrastruktūru un skatuves mākslas procesus, un kā mākslinieciskajos procesos aktīvi iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti (izstrādāt praktiskus ieteikumus un vadlīnijas tam, lai nodrošinātu laikmetīgās skatuves mākslas pieejamību).

Semināru īstenošanā jāsadarbojas ar konsultantiem no biedrībām “Latvijas Nedzirdīgo savienība”, “Latvijas Neredzīgo biedrība” un apvienības “Apeirons”, kā arī citām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti.

Darba vieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu laiku projekta īstenošanas periodā no 2021. gada aprīļa līdz oktobrim ar intensīvāku slodzi aprīlī, maijā, augustā un septembrī.

Darba samaksa: 2375–2500 EUR pirms nodokļu nomaksas par attiecīgā darba veikšanu par visu projekta periodu.

Galvenie darba pienākumi:
● sadarbībā ar LJTI un projekta partneriem izstrādāt un īstenot četrus seminārus par skatuves mākslas pieejamības veidošanu;
● veikt esošās situācijas izpēti par skatuves mākslas pieejamību un sniegt priekšlikumus praktiskiem risinājumiem;
● projekta ietvaros sadarboties ar vietējām organizācijām, NVO, kultūras darbiniekiem un citiem interesentiem;
● komunicēt ar vadošajām vietējām un starptautiskām pieejamības (īstenošanas) organizācijām par labāko praksi pieejamības nodrošināšanai un izveidošanai Latvijā;
● izvērtēt LJTI esošo un plānoto pasākumu īstenošanu ar iespējami atbilstošāku pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti;
● LJTI projektos identificēt veicamos uzlabojumus pieejamas vides veidošanai un sociālai iekļaušanai;
● mediatora darbs un sadarbība ar projekta mērķauditoriju un LJTI.

Nepieciešamā kvalifikācija un prasmes:
● augstākā izglītība mākslas vai kultūras jomā un/vai sociālajā darbā (par līdzvērtīgu uzskatāma vismaz 5 gadu praktiskās darbības pieredze minētajās jomās);
● pieredze darbā ar personām vai sabiedrības grupām, kurām nepieciešams nodrošināt piekļuves vajadzības;
● pieredze pasākumu rīkošanā (piemēram, semināri, radošās darbnīcas v. tml.);
● labas angļu valodas zināšanas.

Iesniedzamie dokumenti (latviešu valodā):
● CV, norādot e-pasta adresi un tālruņa numuru.
● Pieteikuma vēstule, kas pamato interesi īstenot projektu un pastāsta par iepriekšējo pieredzi vai līdzīga satura projektu īstenošanu.

Dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu contact@theatre.lv ar norādi “Pieejamības projekta vadītājs”. Atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz tiešsaistes sarunu laikā no 23. līdz 29. martam.

Pieteikšanās termiņš: 2021. gada 21. marts.

Informācija: Sandra Lapkovska, e-pasts sandra@theatre.lv, tālruņa nr. +371 26428632.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

jaunais teātris

Foto autors: Didzis Grodzs, Kristas un Reiņa Dzudzilo izrāde “Patētiskā. Par Redzamo valodu”, “Homo Novus 2017”.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa