Labklājības ministrija aicina izteikt viedokli par grozījumiem likumos

12. marts. 2020

Viedoklis vai priekšlikumi jānosūta līdz 20.martam

Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktuāli – LM dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/lm-dokumentu-projekti sadaļā sociālās apdrošināšanas departaments ir ievietota informācija par izstrādes stadijā esošiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos:

1.Likumprojekts”Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”

2. Likumprojekts”Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā”

3. Likumprojekts”Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

4. Likumprojekts”Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā”

5. Likumprojekts”Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā”

6. Likumprojekts”Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā”

7. Likumprojekts”Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā”

8. Likumprojekts”Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā”

9. Likumprojekts”Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā”

10. Likumprojekts”Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”

11. Likumprojekts”Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

12. Likumprojekts”Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”

Aicinām iepazīties ar tiem un līdz 20. martam izteikt viedokli/priekšlikumus par minētiem projektiem. Priekšlikumus lūdzu sūtiet uz e-pastu Dace Trušinska, 67021553, Dace.Trusinska@lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa